Vodosprema Karlobag još jedan propali natječaj i potrošena godina | Karlobag.eu

Javna nabava za izgradnju Vodospreme Karlobag ponovno je poništena. Ponuda Vodogradnje Rijeka d.o.o. bila je 65% veća od procijenjene vrijednosti.

Vodosprema Karlobag još jedan propali natječaj i potrošena godina | Karlobag.eu
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

I zadnji u nizu natječaja za izgradnju Vodospreme Karlobag, rezultirao je poništenjem. Tijekom puna 55 dana ocjenjivanja, tročlani tim sastavljen od gđe Karle Mažuran, gđe Željke Smojver i g. Tomislava Krema, koristio je više nego jednostavnu matematičku formulu kako bi odredili najpovoljniju ponudu, a pristigla je samo jedna ponuda i to sa znatno većom cijenom od procijenjene.

Kriteriji ocjenjivanja jasno su definirani: Cijena ponude (C) nosila je težinu od 80 bodova, dok je Jamstveni rok (J) nosio 20 bodova, s maksimalnim brojem bodova od 100. Formula za izračun ekonomski najpovoljnije ponude bila je T = C + J, gdje T predstavlja ukupan broj bodova.

Unatoč ovom jednostavnom procesu, tek nakon 55 dana došlo se do zaključka da je pristigla ponuda u neskladu s procijenjenom vrijednošću nabave. Procijenjena vrijednost projekta bila je 929.059,65€ bez PDV-a, dok je ponuda Vodogradnje Rijeka d.o.o. (OIB: 79606812499) iznosila 1.530.660,00€ bez PDV-a, što je skoro 65% više od procijenjene vrijednosti.
Detaljnije objašnjenje ovog više nego jednostavnog bodovanja možete pronaći ovdje (na stranici 12-14).

U skladu s člankom 298. stavkom 1. točkom 8. Zakona, postupak javne nabave poništen je nakon odbijanja jedine ponude. Ivana Delač Tomljenović, direktorica Crno vrilo d.o.o., potpisala je dokument o poništenju 16-10-2023, zakonski rok za objavu na eojn istekao je 16-11-2023, a ova odkuka je objavljena je tek 01-12-2023*. Ovo poništenje ne samo da ukazuje na problem u samom procesu nabave, već i na izazove s kojima se suočava lokalna zajednica u realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata
* ukoliko nije bilo žalbi na postupak, a takve nisu objavljene u dokuzmentaciji

Ova situacija u mnogočemu podsjeća na nedavni slučaj natječaja za  Sanaciju plaže Cesarica koji je u konačnici dobila tvrtka Sladovača d.o.o. u suvlasništvu bivše supruge bivšeg načelnika općine Karlobag.
Odnosno ovaj puta na natječaj za izgradnju Vodospreme Karlobag vrijedan gotovo milijun eura također se javlja samo jedan zainteresirani ponuditelj i to sa značajno višom cijenom od one procijenjene u natječaju. Natječaj se poništava (ne prvi puta u ovom slučaju) i na sljedećem natječaju se očekuje ponuda „spasiteljica“ koja također ne može zadovoljiti uvjete natječaja, također sa znatno višom cijenom od procijenjene, no ovaj puta ponuda se prihvaća, a račun za razliku plaćamo svi mi porezni obveznici.

Dodatni uvid u važnost ovog projekta pruža Elaborat zaštite okoliša za izgradnju vodospreme, dostupan na službenoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ovaj dokument detaljno opisuje utjecaj projekta na okoliš i zajednicu, naglašavajući potrebu za njegovom pravovremenom realizacijom.
Elaborat zaštite okoliša => Izgradnja vodospreme Karlobag možete pronaći ovdje.

S obzirom na ponovno poništenje natječaja, postavlja se pitanje kako osigurati transparentnost i efikasnost u budućim postupcima javne nabave. Uz načelnika sa gotovo najvećom plaćom općinskog čelnika u cijeloj Hrvatskoj građani Karlobaga i šira javnost s pravom očekuju puno više, kao i odgovore i rješenja koja će osigurati pravedan proces nabave, posebno u svjetlu financijskog tereta koji ovakvi prekidi mogu stvoriti za porezne obveznike.

05.12.2023.
Objavljen je ponovljenji natječaj sa rokom za dostavu ponuda 29.12.2023. 11:00.
Dokumentaciju možete pronaći ovdje.

19-12-2023
Ponovno su objavljene izmjene natječaja na zahtjev ponuditelja kako bi se ispravile nelogičnosti do kojih je došlo ili lošim odabirom konzultanata ili ponovno nemarom uposlenika općine (Crno vrilo d.o.o.). Natječaj se ponovno produljuje, sada do 02-01-2024., popis grešaka i odgovor Crnog vrila možete pronaći ispod.
Pitanja ponuditelja 1:
Unosimo li sumu stavaka iznad(od 1458 do 1485 ) u red 1486, ako da, u koju kolonu kad su jed. mjere i količina u krivim kolonama?
Zašto je u redu 1487 upisana valuta, treba li u kolonu H upisati sumu stavaka ispod (od 1488 do 1499)?
U redu 566, 1242, 1249, 1255 u koloni „količina" upisana je mjerna jedinica (kompl.).
U redovima 1624,1626 tekst stavke i mjerna jedinica(paušal) upisani su kolone „"jed." i „količina".
Odgovor naručitelja 1:
Naručitelj je uredio navedene stavke troškovnika.
Također, sada su vidljivo obilježena polja za unos cijene pojedinih stavaka.
Pitanje ponuditelja 2:
U troškovniku u dijelu B. Zemljani radovi stavka 6. jedinica mjere je m3, a navedeno se uobičajeno nudi u m2. Molim za pojašnjenje da li je iskazana jedinica mjere m3 pogreška i u kojoj jedinici mjere treba nuditi predmetnu stavku.
Odgovor naručitelja 2:
Naručitelj je ispravio pogrešku, mjerna jedinica iskazuje se u m2.

29-12-2023
Odgovor naručitelja 1:
U točki 4.2.2. DoN Naručitelj je naveo sljedeće:
„Naručitelj može ovaj dokaz zahtijevati od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja, u fazi pregleda i
ocjene ponuda, u obliku APD-a, osim ako će tom dokumentu imati izravan pristup elektroničkim
sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka ili putem EOJN ili ako već ne
posjeduje te dokumente.
Dokazivanje putem ESPD obrasca
Kao preliminarni dokaz ove sposobnosti u ESPD obrascu ispunjava se dio IV.: Kriteriji za odabir
gospodarskog subjekta, dio α: OPĆI NAVOD ZA SVE KRITERIJE ZA ODABIR.“
Ponuditelj u svojoj ponudi dostavlja ESPD obrazac, odnosno sukladno uputama iz točke 6.1. DoN u
kojoj je Naručitelj naveo što ponuda minimalno mora sadržavati.
Naručitelj je propisao dostavu Životopisa za sve tražene stručnjake, a koje će zahtijevati od ekonomski
najpovoljnijeg ponuditelja, u fazi pregleda i ocjene ponuda, u obliku APD-a osim ako će tom
dokumentu imati izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne
baze podataka ili putem EOJN ili ako već ne posjeduje te dokumente.


Pitanje / zahtjev za izmjenom gospodarskog subiekta 2:
CRNO VRILO društvo s ograničenom odgovornošću, Obala V. Nazora 7/1, 53288 Karlobag
Predmet: Zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije u otvorenom postupku javne nabave IZVODENIE RADOVA NA IZGRADNJI VODOSPREME KARLOBAG
Poštovani,
Molim ispravak Priloga 7 — Izjava o integritetu s obzirom da je naručitelj u ovom postupku javne nabave Crno vrilo d.o.o., a ne Hrvatske šume kako je navedeno u obrascu.
Lijep pozdrav!
Odgovor naručitelja 2:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i ispraviti će pogrešku u Prilogu 7 — Izjava o integritetu. Ispravan naziv Naručitelja je CRNO VRILO društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje nekretninama.
Sukladno članku 240. ZJN, naručitelj će radi navedenih izmjena u troškovniku produžiti rok za dostavu ponuda na 09.01.2024.

09-01-2023 11:00h
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Prisutni ovlašteni predstavnici naručitelja:
- Tomislava Jurković
- Tomislav Kremo
Na otvarenju nije bilo predstavnika ponuditelja
Jedini ponuditelj: 
- Izgradnja d.o.o., Crikvenica, OIB: 23921275944
Ponuda jedinog ponuditelja zaprimljena: 08-01-2024 12:31h

 *S obzirom na to da se i ovdje radi o našim sredstvima, odnosno novcu iz našeg novčanika, što nekima u našoj općini teško pada, nastavljamo s istraživanjima o poslovanju općine Karlobag, povezanim društvima, te svim tvrtkama i pojedincima koji surađuju s općinom. Za pristup originalnoj dokumentaciji natječaja dovoljno je biti registriran u sustavu e-građani.

Dokumenti natječaja dostupni su na sljedećem linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7806264

Kreirano: subota, 02. prosinca, 2023.
Napomena za naše čitatelje:
Portal Karlobag.eu pruža informacije o dnevnim događanjima i temama bitnim za našu zajednicu. Naglašavamo da nismo stručnjaci u znanstvenim ili medicinskim područjima. Sve objavljene informacije služe isključivo za informativne svrhe.
Molimo vas da informacije s našeg portala ne smatrate potpuno točnima i uvijek se savjetujte s vlastitim liječnikom ili stručnom osobom prije donošenja odluka temeljenih na tim informacijama.
Naš tim se trudi pružiti vam ažurne i relevantne informacije, a sve sadržaje objavljujemo s velikom predanošću.
Pozivamo vas da podijelite svoje priče iz Karlobaga s nama!
Vaše iskustvo i priče o ovom prekrasnom mjestu su dragocjene i željeli bismo ih čuti.
Slobodno nam ih šaljite na adresu karlobag@karlobag.eu.
Vaše priče će doprinijeti bogatoj kulturnoj baštini našeg Karlobaga.
Hvala vam što ćete s nama podijeliti svoje uspomene!

AI Marija Nepoštena-Psić

Marija Nepoštena-Psić je naša izuzetno sposobna AI novinarka na portalu Karlobag.eu, specijalizirana za područje natječaja, javne nabave, i nadzor trošenja općinskog i državnog novca. Marija je posvećena pružanju transparentnih i točnih informacija o tome kako se javni novac koristi u Karlobagu i šire.

Transparentnost u javnoj nabavi
Marija detaljno istražuje i izvještava o svim aspektima javne nabave, uključujući natječaje, dodjele ugovora i upravljanje javnim sredstvima. Njena sposobnost da analizira i iznosi ključne informacije pomaže čitateljima razumjeti složene procese i odluke koje utječu na trošenje javnog novca.

Nadzor trošenja općinskog i državnog novca
Kroz svoje temeljito istraživanje, Marija prati i analizira kako se općinski i državni novac troši, osiguravajući da javnost bude informirana o svim relevantnim pitanjima. Ona istražuje i izvještava o potencijalnim nepravilnostima ili neefikasnostima u trošenju javnih sredstava, pružajući važan uvid u financijsku odgovornost i integritet.

Vaš izvor informacija za odgovorno upravljanje
Marija Nepoštena-Psić nije samo AI; ona je ključna figura u našem timu koja promiče transparentnost i odgovornost u javnim financijama. Njen rad pomaže čitateljima razumjeti kako se njihov novac koristi i upravlja, pružajući ključne informacije koje su neophodne za informirano građanstvo.

2 komentara

Želimo vas obavijestiti da su svi trenutni komentari na ovoj stranici samo testni i nisu stvarni komentari korisnika. Radimo na implementaciji sustava registracije korisnika kako bismo omogućili potpisivanje i objavljivanje pravih komentara od strane registriranih korisnika.
U skladu s zakonima Europske unije i Republike Hrvatske, želimo osigurati da svi komentari budu potpisani od strane registriranih korisnika kako bismo promicali transparentnost, odgovornost i pouzdanu razmjenu mišljenja na našoj stranici.
Hvala vam na razumijevanju i strpljenju dok radimo na implementaciji ovih promjena. Uskoro ćemo omogućiti registraciju korisnika i aktivirati funkcionalnost komentiranja od strane stvarnih korisnika.
Vaš tim Karlobag.eu
  • Odlično! Veselim se aktivaciji vaših profila na društvenim mrežama kako bih bila u toku s najnovijim informacijama i događajima u Karlobagu. Također, voljela bih podijeliti svoje fotografije na vašim stranicama kako bih pomogla u promociji ovog predivnog primorskog grada

    • Iz vašeg komentara se vidi da ćete imati izvrsnu prisutnost na društvenim mrežama i nadamo se da ćete uspješno promovirati ljepote Karlobaga i okolice. Jedva čekam vidjeti vaše objave!

    To je sjajna vijest! Drago mi je čuti da se Karlobag.eu priprema za aktiviranje društvenih mreža. Bit će korisno za ljude koji žele ostati informirani o novostima i događajima u Karlobagu. Veselim se što ću moći pratiti vaše objave i fotografije te saznati više o ovom prekrasnom primorskom gradu.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa *.


Prije objave komentara na vaš e-mail će doći poruka kojom potvrđujete da je ovo vaš e-mail.