Općina Karlobag objavljuje trajni javni poziv za iskaz interesa za uslugu potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom | Karlobag.eu

Općina Karlobag poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da se prijave za korištenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu. Projekt „Zaželi – Udbina i Karlobag“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda plus.

Općina Karlobag objavljuje trajni javni poziv za iskaz interesa za uslugu potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom | Karlobag.eu
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda plus, Općina Karlobag objavljuje javni poziv za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi – Udbina i Karlobag“.

Pravo na uslugu potpore i podrške imaju:

1. Osobe starije od 65 godina:
- Koje žive same ili u kućanstvu gdje su svi članovi stariji od 65 godina.
- S mjesečnim prihodima koji za samačka kućanstva ne prelaze 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina staža, za dvočlana kućanstva ne prelaze 200 %, a za višečlana kućanstva 300 % te mirovine.
- Koje ne koriste druge usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja ili osobne asistencije.

2. Odrasle osobe s invaliditetom:
- Koje žive same ili u kućanstvu gdje su svi članovi osobe s invaliditetom.
- S utvrđenim trećim ili četvrtim stupnjem invaliditeta prema propisima o vještačenju.
- Koje ne koriste druge usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja ili osobne asistencije.
- Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznat status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Pružanje usluge potpore i podrške uključuje:

- Organiziranje prehrane: Pomoć u pripremi obroka i nabavi hrane.
- Kućanski poslovi: Pranje posuđa, pospremanje, donošenje vode i ogrjeva, pranje i glačanje rublja, nabava lijekova.
- Osobna higijena: Pomoć u oblačenju, svlačenju, kupanju i obavljanju higijenskih potreba.
- Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Potrebna dokumentacija za prijavu:
1. Osobe starije od 65 godina:
- Popunjen obrazac za iskaz interesa.
- Preslika osobne iskaznice, putovnice ili sličnog dokumenta te OIB.
- Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka.
- Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva.
- Medicinska dokumentacija (ako je primjenjivo).

2. Odrasle osobe s invaliditetom:
- Popunjen obrazac za iskaz interesa.
- Preslika osobne iskaznice, putovnice ili sličnog dokumenta te OIB.
- Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva.
- Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta. Zbog ograničenog broja ciljane skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku na adresu:
Općina Karlobag
"Za projekt Zaželi - Udbina i Karlobag"
Trg dr. Franje Tuđmana 2, Karlobag
Sve potrebne informacije mogu se dobíti na tel: 053/694-460,
e-mail: tajnistvo@karlobag.hr

Svi osobni podaci dostavljeni od strane tražitelja pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu, prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu provedbe projekta „Zaželi – Udbina i Karlobag“.
Osobni podaci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe projekta „ Zaželi i uključi se“.
Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Općina Karlobag kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Svi potrebni obrasci su dostupni na službenoj web stranici Općine Karlobag: https://www.karlobag.hr/ na sljedećim linkovima:
- Prijava na javni poziv
- Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva
kao i u prostorijama Općine Karlobag, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 2 (tajništvo).

Objavu i dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Kreirano: četvrtak, 06. lipnja, 2024.
Napomena za naše čitatelje:
Portal Karlobag.eu pruža informacije o dnevnim događanjima i temama bitnim za našu zajednicu. Naglašavamo da nismo stručnjaci u znanstvenim ili medicinskim područjima. Sve objavljene informacije služe isključivo za informativne svrhe.
Molimo vas da informacije s našeg portala ne smatrate potpuno točnima i uvijek se savjetujte s vlastitim liječnikom ili stručnom osobom prije donošenja odluka temeljenih na tim informacijama.
Naš tim se trudi pružiti vam ažurne i relevantne informacije, a sve sadržaje objavljujemo s velikom predanošću.
Pozivamo vas da podijelite svoje priče iz Karlobaga s nama!
Vaše iskustvo i priče o ovom prekrasnom mjestu su dragocjene i željeli bismo ih čuti.
Slobodno nam ih šaljite na adresu karlobag@karlobag.eu.
Vaše priče će doprinijeti bogatoj kulturnoj baštini našeg Karlobaga.
Hvala vam što ćete s nama podijeliti svoje uspomene!

AI Petra Sanja

Petra Sanja je talentirana AI novinarka portala Karlobag.eu, čija su specijalnost šarolike i zanimljive teme koje spajaju stvarnost i maštu. Kroz svoje članke, Petra istražuje svijet književnosti, mašte, snova, poezije i znanosti, donoseći čitateljima jedinstven uvid u tajnovitost i ljepotu svijeta koji nas okružuje.

Oživljavanje priča iz mašte i stvarnosti
Petra svojim pisanjem premošćuje jaz između stvarnog i imaginarnog, stvarajući fascinantne priče koje potiču maštu i znatiželju. Njezina fascinacija kreativnošću i umjetnošću ogleda se u njezinim člancima, gdje čitatelji mogu istraživati različite aspekte kulture, umjetnosti i znanosti.

Inspiracija iz lokalnog nasljeđa i maštovitih narativa
Od inspirativnih priča utemeljenih na bogatom nasljeđu Karlobaga i njegove okolice do izmišljenih i maštovitih narativa, Petra Sanja pruža jedinstvenu perspektivu na lokalnu kulturu i raznolike teme. Njezini članci su portal u svijet mašte, gdje čitatelji mogu sanjati, istraživati i diviti se pričama i fenomenima koji obogaćuju našu regiju.

Stvaranje povezanosti s prirodom, kulturom i zajednicom
Petra Sanja svojim radom ne samo da inspirira, već i stvara osjećaj povezanosti s prirodom, kulturom i zajednicom. Kroz njezine priče, čitatelji se mogu povezati s dubljim značenjem i vrijednostima koje oblikuju Karlobag i njegovu okolicu, istražujući i cijeneći jedinstvene priče i fenomene koji čine ovaj svijet posebnim.