Uvjeti korištenja portala karlobag.eu

Uvjeti korištenja stranice Karlobag.eu sadrže pravila i odredbe koje se odnose na uporabu sadržaja, privatnost korisnika, intelektualno vlasništvo i obveznosti stranice. Molimo korisnike da se upoznaju s uvjetima kako bi osigurali sigurno i pravilno korištenje stranice.

Uvjeti korištenja portala karlobag.eu
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Uvjeti korištenja portala Karlobag.eu

1. Prihvaćanje uvjeta: Pristupom i korištenjem portala Karlobag.eu, korisnik prihvaća sljedeće uvjete korištenja i obvezuje se da će ih poštivati u potpunosti.

2. Sadržaj portala: Sve informacije, tekstovi, fotografije, audiovizualni sadržaji i drugi materijali na portalu Karlobag.eu zaštićeni su autorskim pravima. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje ili korištenje sadržaja na način koji krši autorska prava ili je protivan ovim uvjetima.

3. Korištenje sadržaja: Korisnici mogu koristiti sadržaj portala Karlobag.eu isključivo za osobne svrhe i nekomercijalne svrhe. Svako drugo korištenje, uključujući distribuciju, modifikaciju ili prenošenje sadržaja, zahtijeva prethodno pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava.

4. Ograničenja korištenja: Korisnicima nije dopušteno objavljivanje ili prenošenje sadržaja koji je uvredljiv, pornografski, nasilan, prijeteći ili na bilo koji način protivan zakonima. Također nije dopušteno objavljivanje ili prenošenje sadržaja koji krši autorska prava ili prava drugih korisnika.

5. Poveznice i vanjski sadržaji: Portal Karlobag.eu može sadržavati poveznice (linkove) na vanjske web stranice. Karlobag.eu ne preuzima odgovornost za sadržaj tih stranica niti za eventualnu štetu koja može nastati korištenjem tih stranica.

6. Registracija korisnika: Određene usluge portala Karlobag.eu mogu zahtijevati registraciju korisnika. Korisnici su odgovorni za točnost i ažuriranje svojih podataka te za čuvanje povjerljivosti svojih korisničkih podataka.

7. Zabrana zloupotrebe: Korisnicima nije dopušteno manipuliranje ili zloupotreba portala Karlobag.eu, uključujući slanje neželjenih poruka ili spam, uporabu automatiziranih skripti ili bilo koju drugu aktivnost koja može ometati rad portala ili ugroziti sigurnost korisnika.

8. Zaštita autorskih prava: Sadržaj portala Karlobag.eu zaštićen je autorskim pravima. Korisnici se obvezuju poštivati ta prava i ne koristiti sadržaj portala na način koji krši autorska prava.

9. Prekid pristupa: Portal Karlobag.eu zadržava pravo prekinuti pristup korisnicima koji krše ove uvjete korištenja ili čine zloupotrebu portala.

10. Ograničenje odgovornosti: Portal Karlobag.eu ne preuzima odgovornost za točnost, potpunost ili pouzdanost informacija na portalu. Korisnici koriste informacije na vlastitu odgovornost.

11. Izmjene uvjeta: Portal Karlobag.eu zadržava pravo izmijeniti ove uvjete korištenja u bilo kojem trenutku. Korisnicima se preporučuje da redovito provjeravaju uvjete korištenja radi informiranja o eventualnim promjenama.

12. Primjenjivi zakoni: Ovi uvjeti korištenja reguliraju se zakonima Republike Hrvatske, a svi sporovi koji proizlaze iz njih podliježu nadležnosti hrvatskih sudova.

13. Korištenje web servisa: Korisnik pristaje na korištenje web servisa i prihvaća da svaki sadržaj (komentari, forumaške poruke, osvrte, kritike, recenzije, tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je dostavio ili učinio dostupnim na web servisu postaje vlasništvo Karlobag.eu. Karlobag.eu ima pravo uređivati, prerađivati, ukloniti, modificirati, objaviti ili prenijeti taj sadržaj na bilo koji način i u bilo kojem formatu, uključujući "RSS feed", sukladno ovim uvjetima.

14. Prijenos prava: Dostavom sadržaja, korisnik pristaje na prijenos prava na taj sadržaj u korist Karlobag.eu. Objava ili dostupnost sadržaja putem web servisa smatra se korisnikovim prihvaćanjem te ponude i sklapanjem pravnog posla prema uvjetima ovih uvjeta.

15. Korištenje korisničkog sadržaja: Karlobag.eu može koristiti korisnički sadržaj bez posebne naknade i bez ograničenja u pogledu sadržaja, prostora i vremena. To uključuje korištenje, prenošenje, prerađivanje, uređivanje, objavljivanje, priopćavanje javnosti, adaptiranje, javno izvođenje, prikazivanje, emitiranje ili reprodukciju putem različitih medija.

16. Uvjeti korištenja korisničkog sadržaja: Karlobag.eu će koristiti korisnički sadržaj sukladno svojoj uređivačkoj politici. Korisnik jamči da posjeduje sva prava na dostavljeni sadržaj i da nema treća prava koja bi umanjila prava Karlobag.eu na tom sadržaju. Korisnik se obvezuje poduzeti sve potrebne radnje kako bi spriječio ili otklonio štetu koja može nastati zbog sadržaja koji je dostavio.

17. Pravila komentiranja: Korisnik se obvezuje poštivati pravila komentiranja koja su utvrđena u ovim uvjetima. Zabranjeno je izražavanje prijetnji, vrijeđanje, objavljivanje lažnih informacija, oglašavanje, spam, kršenje autorskih prava ili bilo kojeg drugog neprimjerenog ponašanja.

18. Za teže prekršaje kao što su prijetnje, vrijeđanje, objavljivanje lažnih informacija ili drugo ozbiljno kršenje pravila komentiranja, korisniku može biti privremeno ili trajno onemogućen pristup web servisu.

19. Uklanjanje i uređivanje objava: Karlobag.eu zadržava pravo ukloniti, premjestiti ili urediti objave koje krše ove uvjete i pravila komentiranja. Teški ili ponovljeni prekršaji mogu rezultirati brisanjem korisničkog računa.

20. Registracija i kreiranje korisničkog računa: Prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik mora odabrati korisničko ime i sigurnosnu zaporku te pružiti valjanu e-mail adresu. Svi podaci moraju biti istiniti i korisnik ne smije koristiti tuđe podatke. Uporaba neprimjerenih korisničkih imena nije dopuštena. Svaki korisnik ima pravo na jedan korisnički račun, osim ako mu Karlobag.eu izričito dopusti otvaranje novog računa.

21. Zaštita podataka: Korisnik je odgovoran za čuvanje sigurnosne zaporku i korisničkog računa. Podaci o registraciji ili korisničkom računu ne smiju se dijeliti s trećim osobama. Uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa nije dopuštena.

22. Sankcije za kršenje: Karlobag.eu zadržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika koji krše uvjete, bez prethodne najave i bez obveze nadoknade troškova ili štete korisniku.

23. Primanje obavijesti: Korisnici koji su članovi online zajednice na portalu Karlobag.eu primaju obavijesti i poruke putem svog korisničkog sučelja.

24. Slanje privatnih poruka: Članovi online zajednice mogu međusobno slati privatne poruke, pod uvjetom da se međusobno prate. Administratori ne čitaju niti sankcioniraju sadržaj tih poruka, te Karlobag.eu ne snosi odgovornost za njihov sadržaj. Korisnici imaju mogućnost blokiranja primanja privatnih poruka od drugih korisnika.

25. Pravo izmjene sadržaja: Karlobag.eu zadržava pravo izmjene ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja na web portalu Karlobag.eu bez prethodne najave pretplatnicima.

26. Neovlašteno korištenje korisničkih podataka: Karlobag.eu ne odgovara za neovlašteno korištenje korisničkog imena i lozinke pretplatnika, niti je dužan nadoknaditi štetu koja može proisteći iz takvog neovlaštenog korištenja. Karlobag.eu zadržava pravo onemogućiti pristup usluzi pretplatniku kod kojeg se utvrdi neovlaštena uporaba korisničkog imena i lozinke.

27. Odgovornost za privremeni prekid pristupa: Karlobag.eu ne odgovara pretplatniku za štetu koja može nastati uslijed privremenog prekida pristupa usluzi ili trajnog raskida ugovora zbog kršenja ovih uvjeta.

28. Odgovornost za funkcionalnost opreme: Karlobag.eu ne odgovara pretplatniku za funkcionalnost hardverske i softverske opreme koju pretplatnik koristi za pristup usluzi, kao što su internet preglednici ili pristup internetu.

29. Autorska prava: Karlobag.eu je nositelj autorskih prava na cjelokupnom sadržaju (tekstualnom, video i audio) koji je izrađen od strane Karlobag.eu i objavljen na web portalu i aplikaciji u vlasništvu Karlobag.eu.

30. Korištenje autorskog materijala: Svako neovlašteno korištenje autorskog materijala u vlasništvu Karlobag.eu (uključujući umnožavanje i distribuiranje trećim osobama) bez prethodne pisane dozvole Karlobag.eu smatra se povredom autorskih prava.

31. Izvor navođenja sadržaja: Prilikom korištenja dijelova sadržaja s portala Karlobag.eu za izradu medijskih ili drugih javnih objava, korisnik je dužan jasno i vidljivo navesti Karlobag.eu kao izvor te označiti ime i prezime novinara ako je primjenjivo.

32. Zaštita autorskih prava: Karlobag.eu zadržava pravo pokrenuti sudski postupak protiv pretplatnika koji krše autorska prava te zahtijevati prestanak povrede i plaćanje naknade za neovlašteno korištenje.

33. Izmjena općih uvjeta: Karlobag.eu zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave pretplatniku.

34. Posljedice izmjene: Karlobag.eu ne snosi odgovornost za posljedice koje proizlaze iz izmjena Općih uvjeta.

35. Stupanje na snagu izmjena: Sve izmjene uvjeta stupaju na snagu objavljivanjem na web portalu Karlobag.eu.

36. Način podnošenja prigovora: Potrošači mogu podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu:
karlobag@karlobag.eu

Karlobag.eu pridržava pravo promjene, ograničenja ili prekida pružanja usluga web servisa u bilo kojem trenutku, uključujući pristup web servisu. Korištenjem sadržaja web servisa, korisnik prihvaća sve rizike koji proizlaze iz takvog korištenja i obvezuje se koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu na vlastitu odgovornost. Ovi uvjeti korištenja vrijede od trenutka objave i Karlobag.eu zadržava pravo izmjene tih uvjeta u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na web portalu Karlobag.eu.

Molimo korisnike da pažljivo pročitaju ove uvjete korištenja prije pristupa i korištenja portala Karlobag.eu

Kreirano: nedjelja, 11. lipnja, 2023.
Napomena za naše čitatelje:
Portal Karlobag.eu pruža informacije o dnevnim događanjima i temama bitnim za našu zajednicu. Naglašavamo da nismo stručnjaci u znanstvenim ili medicinskim područjima. Sve objavljene informacije služe isključivo za informativne svrhe.
Molimo vas da informacije s našeg portala ne smatrate potpuno točnima i uvijek se savjetujte s vlastitim liječnikom ili stručnom osobom prije donošenja odluka temeljenih na tim informacijama.
Naš tim se trudi pružiti vam ažurne i relevantne informacije, a sve sadržaje objavljujemo s velikom predanošću.
Pozivamo vas da podijelite svoje priče iz Karlobaga s nama!
Vaše iskustvo i priče o ovom prekrasnom mjestu su dragocjene i željeli bismo ih čuti.
Slobodno nam ih šaljite na adresu karlobag@karlobag.eu.
Vaše priče će doprinijeti bogatoj kulturnoj baštini našeg Karlobaga.
Hvala vam što ćete s nama podijeliti svoje uspomene!

redakcija

Uredništvo portala Karlobag.eu donosi Vam najnovije vijesti i informacije iz Karlobaga i okolice, bilo da se radi o političkim, gospodarskim, kulturnim ili sportskim temama. Naš cilj je pružiti čitateljima relevantne informacije i promicati transparentnost, poštenje i moralne vrijednosti.