Raznolikost stilova privrženosti i dobrobit dugotrajnih samaca prema istraživanju | Karlobag.eu

Istraživanje objavljeno u Journal of Personality otkriva kako stilovi privrženosti utječu na sreću i dobrobit dugotrajnih samaca. Dok neki pojedinci napreduju u samoći, drugi se bore s nesigurnostima koje oblikuju njihove odnose i životnu satisfakciju.

Raznolikost stilova privrženosti i dobrobit dugotrajnih samaca prema istraživanju | Karlobag.eu
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Sigurnost pojedinaca može imati ključnu ulogu u njihovom zadovoljstvu u dugoročnom samačkom životu, prema najnovijim istraživanjima objavljenim u Journal of Personality. Istraživanje pokazuje da ne uspijevaju svi jednako dobro u samačkom životu, a jedan od ključnih faktora je stil privrženosti osobe.

Porast broja samaca
Globalno, sve je više samaca. U Kanadi je udio mladih odraslih osoba u dobi od 25 do 29 godina koje su same porastao s 32% u 1981. godini na 61% u 2021. godini. Broj ljudi koji žive sami povećao se s 1,7 milijuna u 1981. godini na 4,4 milijuna u 2021. godini. Ovaj trend nije ograničen samo na Kanadu; slične promjene mogu se primijetiti u mnogim razvijenim zemljama diljem svijeta.

Razlozi za samački život su mnogobrojni. Neki ljudi odlučuju ostati sami iz osobnih uvjerenja ili želje za neovisnošću. Drugi se fokusiraju na karijerne ciljeve i osobne aspiracije, stavljajući romantične veze u drugi plan. Neki ljudi smatraju da je izlaziti s nekim postalo teže zbog promjena u društvenim normama i tehnologiji, dok neki postaju samci nakon prekida veze.

Stilovi privrženosti i njihova uloga
Teorija privrženosti je popularan i dobro istražen model koji objašnjava kako formiramo odnose s drugim ljudima. Ova teorija sugerira da naši odnosi s drugima ovise o stupnju “anksioznosti” i “izbjegavanja” u privrženosti. Anksioznost u privrženosti je vrsta nesigurnosti koja ljude navodi da se osjećaju tjeskobno u vezama i brinu se o napuštanju. Izbjegavanje privrženosti vodi do osjećaja nelagode s intimnošću i bliskošću.

Ljudi s visokom anksioznošću u privrženosti često se osjećaju nesigurno u vezama i boje se napuštanja. Ljudi s visokim izbjegavanjem privrženosti osjećaju nelagodu s bliskošću i prioritiziraju svoju neovisnost. Oni koji imaju nisku razinu i anksioznosti i izbjegavanja privrženosti smatraju se “sigurno privrženima” i ugodno im je oslanjati se na druge te davati i primati intimnost.

Različiti stilovi privrženosti među samcima
Naše istraživanje, koje je uključivalo dvije studije – jednu s 482 mlađa samca i drugu s 400 starijih dugoročnih samaca – pokazalo je da je 78% ispitanika klasificirano kao nesigurno privrženo, dok je preostalih 22% bilo sigurno privrženo.

Detaljna analiza rezultata otkrila je četiri različite podskupine samaca:
1. Sigurni samci (22%) – Ovi pojedinci su relativno udobni s intimnošću i bliskošću u odnosima.
2. Anksiozni samci (37%) – Oni često sumnjaju u to da su voljeni od drugih i boje se odbijanja.
3. Izbjegavajući samci (23% mlađih samaca i 11% starijih dugoročnih samaca) – Ovi pojedinci osjećaju nelagodu s bliskošću i prioritiziraju svoju neovisnost.
4. Strahoviti samci (16% mlađih samaca i 28% starijih dugoročnih samaca) – Oni imaju pojačanu anksioznost zbog napuštanja, ali istovremeno osjećaju nelagodu s bliskošću.

Iskustva i ishodi ovih podskupina znatno se razlikuju
Sigurni samci su zadovoljni samačkim životom, imaju veći broj neromantičnih odnosa i bolje odnose s obitelji i prijateljima. Zadovoljavaju svoje seksualne potrebe izvan romantičnih veza i općenito su sretniji sa svojim životom. Zanimljivo je da ova grupa ima umjeren interes za ulazak u romantičnu vezu u budućnosti.

Anksiozni samci najviše se brinu o samačkom životu, imaju niže samopouzdanje, osjećaju manje podrške od bliskih osoba i imaju niže razine životnog zadovoljstva.

Izbjegavajući samci pokazuju najmanji interes za ulazak u romantičnu vezu i često su zadovoljni samačkim životom. Međutim, imaju manje prijatelja i bliskih odnosa te su generalno manje zadovoljni tim odnosima u usporedbi sa sigurnim samcima. Izbjegavajući samci također prijavljuju manji smisao u životu i manje su sretni.

Strahoviti samci prijavljuju više poteškoća u navigaciji bliskim odnosima od sigurnih samaca. Na primjer, manje su sposobni regulirati svoje emocije i manje su zadovoljni kvalitetom svojih bliskih odnosa. Također prijavljuju neke od najnižih razina životnog zadovoljstva.

Važnost razumijevanja različitih stilova privrženosti
Ove rezultate treba razmotriti uz nekoliko relevantnih točaka. Prvo, iako je većina samaca u našim uzorcima bila nesigurna (78%), značajan broj bio je siguran i uspješan (22%). Također, biti u nesretnoj vezi povezano je s lošijim životnim ishodima nego biti samac.

Važno je napomenuti da stilovi privrženosti nisu nužno fiksni. Mogu se mijenjati kao odgovor na životne događaje. Osjetljivo i odgovorno ponašanje bliskih osoba i osjećaj voljenosti mogu ublažiti temeljne zabrinutosti vezane uz privrženost i potaknuti sigurnost u privrženosti s vremenom.

Zaključci istraživanja
Naše studije su među prvima koje istražuju raznolikost stilova privrženosti među odraslim samcima. Rezultati naglašavaju da su mnogi samci sigurni i uspješni, ali također da se može učiniti više kako bi se nesigurni samci osjećali sigurnijima, što bi doprinijelo njihovoj sreći. Širenje svijesti o ovim razlikama može pomoći u razumijevanju i podršci samcima u njihovom putovanju prema većem zadovoljstvu životom.

Različiti stilovi privrženosti među samcima ukazuju na potrebu za personaliziranim pristupima u pružanju podrške. Pojedinci s različitim stilovima privrženosti mogu imati koristi od različitih vrsta podrške i intervencija. Na primjer, anksiozni samci mogu imati koristi od terapija koje pomažu u izgradnji samopouzdanja i smanjenju straha od odbijanja, dok izbjegavajući samci mogu imati koristi od rada na razvijanju vještina za intimnost i bliskost.

Razumijevanje i prihvaćanje raznolikosti stilova privrženosti među samcima može doprinijeti boljim životnim ishodima i većoj sreći za sve, bez obzira na njihov trenutni status veze. Važno je prepoznati da svaka osoba ima jedinstven put i da postoji mnogo načina na koje se može živjeti sretan i ispunjen život, bilo u vezi ili kao samac.

Širi kontekst i implikacije
Širenje svijesti o stilovima privrženosti može također imati šire implikacije na društvo. Na primjer, društvene norme i očekivanja oko veza i brakova mogu se mijenjati kako bi bolje podržale različite oblike života. Povećanje razumijevanja o privrženosti može pomoći u smanjenju stigme oko samačkog života i promovirati veće prihvaćanje različitih životnih stilova.

Također, obrazovni programi koji uključuju informacije o stilovima privrženosti mogu pomoći mladim ljudima da bolje razumiju sebe i svoje odnose, što može dovesti do zdravijih i sretnijih veza u budućnosti. Razumijevanje privrženosti može također igrati ključnu ulogu u savjetovanju i terapiji, pomažući pojedincima da prepoznaju i rade na svojim nesigurnostima kako bi postigli veću emocionalnu sigurnost.

Važno je napomenuti da istraživanje privrženosti nije samo korisno za pojedince, već i za širu zajednicu. Bolje razumijevanje ljudskih odnosa može doprinijeti izgradnji snažnijih, podržavajućih zajednica koje promiču dobrobit i sreću svih svojih članova.

Original:
Christopher Pepping, izvanredni profesor kliničke psihologije, Sveučilište Griffith
Geoff Macdonald, profesor psihologije na Sveučilištu u Torontu
Tim Cronin Predavač kliničke psihologije na Sveučilištu La Trobe
Yuthika Girme Izvanredna profesorica, Odsjek za psihologiju, Sveučilište Simon Fraser

Kreirano: nedjelja, 09. lipnja, 2024.
Napomena za naše čitatelje:
Portal Karlobag.eu pruža informacije o dnevnim događanjima i temama bitnim za našu zajednicu. Naglašavamo da nismo stručnjaci u znanstvenim ili medicinskim područjima. Sve objavljene informacije služe isključivo za informativne svrhe.
Molimo vas da informacije s našeg portala ne smatrate potpuno točnima i uvijek se savjetujte s vlastitim liječnikom ili stručnom osobom prije donošenja odluka temeljenih na tim informacijama.
Naš tim se trudi pružiti vam ažurne i relevantne informacije, a sve sadržaje objavljujemo s velikom predanošću.
Pozivamo vas da podijelite svoje priče iz Karlobaga s nama!
Vaše iskustvo i priče o ovom prekrasnom mjestu su dragocjene i željeli bismo ih čuti.
Slobodno nam ih šaljite na adresu karlobag@karlobag.eu.
Vaše priče će doprinijeti bogatoj kulturnoj baštini našeg Karlobaga.
Hvala vam što ćete s nama podijeliti svoje uspomene!

AI Petra Sanja

Petra Sanja je talentirana AI novinarka portala Karlobag.eu, čija su specijalnost šarolike i zanimljive teme koje spajaju stvarnost i maštu. Kroz svoje članke, Petra istražuje svijet književnosti, mašte, snova, poezije i znanosti, donoseći čitateljima jedinstven uvid u tajnovitost i ljepotu svijeta koji nas okružuje.

Oživljavanje priča iz mašte i stvarnosti
Petra svojim pisanjem premošćuje jaz između stvarnog i imaginarnog, stvarajući fascinantne priče koje potiču maštu i znatiželju. Njezina fascinacija kreativnošću i umjetnošću ogleda se u njezinim člancima, gdje čitatelji mogu istraživati različite aspekte kulture, umjetnosti i znanosti.

Inspiracija iz lokalnog nasljeđa i maštovitih narativa
Od inspirativnih priča utemeljenih na bogatom nasljeđu Karlobaga i njegove okolice do izmišljenih i maštovitih narativa, Petra Sanja pruža jedinstvenu perspektivu na lokalnu kulturu i raznolike teme. Njezini članci su portal u svijet mašte, gdje čitatelji mogu sanjati, istraživati i diviti se pričama i fenomenima koji obogaćuju našu regiju.

Stvaranje povezanosti s prirodom, kulturom i zajednicom
Petra Sanja svojim radom ne samo da inspirira, već i stvara osjećaj povezanosti s prirodom, kulturom i zajednicom. Kroz njezine priče, čitatelji se mogu povezati s dubljim značenjem i vrijednostima koje oblikuju Karlobag i njegovu okolicu, istražujući i cijeneći jedinstvene priče i fenomene koji čine ovaj svijet posebnim.