Sudjelujte u kreiranju Odluke o redu na pomorskom dobru u Karlobagu | Karlobag.eu

U trenutnom prijedlogu općina Karlobag ponižava osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, zabranjuje konzumaciju alkohola, potiče kopanje po kontejnerima… izdvojili smo nekoliko zanimljivosti iz nacrta odluke o redu na pomorskom dobru.

Sudjelujte u kreiranju Odluke o redu na pomorskom dobru u Karlobagu | Karlobag.eu
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Općina Karlobag trenutno provodi Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u trajanju od 24. studenog do 24. prosinca 2023. godine povezano za „Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru“. Općina vas poziva da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru putem e-maila na adresu tajnistvo@karlobag.hr na obrascu kojeg možete pronaći ovdje.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja općina tvrdi da će se formulirati konačni tekst Prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Karlobag kao nadležno predstavničko tijelo.

Sam nacrt prijedloga sastavljen je na 20 stranica i ne donosi bitne razlike u usporedbi sa ostalim Odlukama o redu na pomorskom dobru, odnosno nije uloženo dovoljno truda da se posebno definiraju određene specifičnosti kojima se odlikuje pomorsko dobro u općini Karlobag.

Izdvojili smo nekoliko članaka i stavki za koje smatramo da trebaju doradu, iste ćemo dostaviti i osobno (naš urednik) putem propisanog obrasca, ali ne očekujemo da općina iste zaprimi slijedom zabrane komunikacije s našim urednikom i portalom.

Članak 4.
(2) Općina je dužna štititi pravo na opću upotrebu pomorskog dobra te poduzeti sve radnje radi sprječavanja nezakonitog postupanja, samovlasnog zauzeća, devastacije pomorskog dobra i nezakonitog nasipavanja.
i
Članak 10.
(3) Općina odnosno koncesionar koji upravlja javnom morskom plažom (prirodnom i uređenom) ne smije plažu ograditi niti na drugi način ograničiti pristup plaži.
Članak 4. stavak 2 i članak 10. stavak 3, ali niti jedan drugi dio nacrta ne rješava problem ilegalno betoniranih ili na drugi način „uređenih“ dijelova obale koji se oglašavaju kao privatne plaže ili vezovi uz apartmane. Sukladno ovim člancima treba onemogućiti tjeranje ostalih posjetitelja sa takvih dijelova obale uz postavljanje vidno istaknutih upozorenja.

Članak 15.
(1) Javni sanitarni čvorovi grade se ili postavljaju, u pravilu, na uređenim morskim plažama ili na prikladno mjesto uz pješačke staze.
(2) Javni sanitarni čvorovi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik ili ovlaštena pravna ili fizička osoba obrtnik koja ih održava, mora ih održavati u urednom i ispravnom stanju.
(3) Javne sanitarni čvorovi treba graditi na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.
(4) Javni sanitarni čvorovi, u pravilu, rade u vremenu uobičajenog korištenja plaže.
U ovom nacrtu nije navedeno dali koncesionar ili netko drugi smije naplaćivati uporabu sanitarnih čvorova na pomorskom dobru i pod kojim uvjetima. Dali su sanitarni čvorovi za svačiju uporabu ili ih koncesioner ili drugi nositelj prava smije ograničiti na "svoje" goste ili druge skupine.

Članak 24. – povezano na članak 15. stavak 4 (naveden iznad)
(2) Općina odnosno koncesionar dužni su osigurati mogućnost korištenja površina pomorskog dobra u općoj upotrebi na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.
„Osobe s posebnim potrebama“ ponižavajuća je klasifikacija određene skupine populacije koja zbog određenih fizičkih ili psihičkih „manjkavosti“ u zdravstvenom smislu, tj. zbog svojevrsnog odstupanja od uobičajene funkcionalnosti ljudskog organizma imaju mentalna ili fizička oštećenja, a njihove potrebe nisu „posebne“ nego imaju potrebe kao i svi ostali. Ova terminologija je između ostalog naglašena kao neprikladna u MUP-ovom informativnom plakatu koji je objavljen ovdje, a također objašnjen ovdje, ovdje i ovdje.
Terminologija u uporabi u Hrvatskom zakonodavstvu je: „osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“.

Članak 38.
(1) Zabranjeno je prebiranje po posudama/spremnicima za otpatke i odnošenje otpada ili dijelova otpada iz istih na način da se pritom otpad rasipa oko posude/spremnika i onečišćuje pomorsko dobro.
Članka 38. stavak 1 indirektno potiče sakupljače „sekundarnih sirovina“ da kopaju po kantama za smeće pred turistima, uz uvjet da se pritom otpad ne rasipa oko posude/spremnika i onečišćuje pomorsko dobro.

Članak 40.
(1) Koncesionar je u obvezi tijekom cijele godine čuvati i održavati područje koncesije sukladno svim pozitivnim zakonskim propisima, podzakonskim aktima, uredbama, pravilnicima, a naročito:
- redovito održavati čistoću podmorja i kopnenog dijela područja, uklanjati naplavine (daske, plastiku i slično) i ostale nanose, održavati hortikulturu, osigurati pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada) te prikupljati otpad s brodova, a po potrebi i u suradnji s poduzećem koje ovlasti Općina Karlobag,
Članak 41.
(3) Otpatke treba redovito sakupljati u posude predviđene za tu vrstu otpada te omogućiti odvoz i pražnjenje posuda za otpatke.
Ovim nacrtom se ne obavezuje općina ili koncesionar na postavljanje spremnika za selektivno odvajanje otpada, samo se navodi da se mora osigurati pražnjenje i skupljanje košarica i posuda za selektivno sakupljanje otpada i „tu vrstu“ otpada.

Članak 55.
(1) Na prirodnim i uređenim plažama te ostalim dijelovima pomorskog dobra zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića osim kada se te površine temeljem odobrenja nadležnog tijela koriste kao terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.
Članak 55. stavak 1 zabranjuje konzumiranje svih vrsta alkoholnih pića ako nisu kupljena kod ugostitelja na pomorskom dobru. Ovo je prvenstveno pogodovanje vlasnicima ugostiteljskih objekata koji su često i najveći donatori izbornih kampanja, ali isto tako onemogućuju konzumiranje svih vrsta pića koja sadrža alkohol iz prijenosnog frižidera na plaži ili primjerice u ribolovu na cijeloj obali općine Karlobag imajući u vidu da se ribolov sa obale ne obavlja na plažama. Postavlja se i pitanje dali komunalni redar bez sudskog naloga može zatražiti da mu se pokaže sadržaj privatnog prijenosnog friždera pa i obične vrećice.
Grad Pula koji je također htio uvesti ovaj članak naknadno ga je izmijenio na način da je zabranjeno konzumiranje jakih alkoholnih pića, ali u skladu sa zakonskom regulativom, pivo i vino ne smatraju alkoholnim pićem.

Članak 60.
(1) Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je ostavljati predmete osobne namjene (ručnike, druge plažne rekvizite i slično).
(2) Predmeti iz stavka 1. ovog članka koji su ostavljeni na prirodnim i uređenim plažama smatrat će napuštenim stvarima te će se ukloniti.
Nije definiran pojam „ostavljati“. Dali se to odnosi na određeni vremenski rok, određeno doba dana ili noći, za vrijeme određenih radnji (boravka u moru, pod tušem, u ugostiteljskom objektu...). Članak u ovom obliku omogućuje koncesionaru ili redaru samovoljno tumačenje ovog članka.

Članak 77.
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 do 260,00 eura kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.
Osim samo represivne mjere kažnjavanja treba propisati i mjeru upozorenja sukladno vrsti prekršaja, ponavljanju prekršaja, ponašanju počinitelja i stvarno nastaloj šteti.

Za kraj smo ostavili jedan od početnih članaka ovog nacrta:
Članak 3.
(3) Općina redovno upravlja pomorskim dobrom i održava ga u općoj upotrebi sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom koji, na prijedlog općinskog načelnika, donosi općinsko vijeće za iduće razdoblje od pet godina.
Člankom 3., točkom 3. onemogućuje se sudjelovanje u demokratskom procesu građanima koji su digli glas protiv odluka načelnika općine Karlobag, a ujedno i jednog od najbolje plaćenih čelnika svih općina u Hrvatskoj.

Cijeli Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru možete preuzeti ovdje.

Kreirano: nedjelja, 03. prosinca, 2023.
Napomena za naše čitatelje:
Portal Karlobag.eu pruža informacije o dnevnim događanjima i temama bitnim za našu zajednicu. Naglašavamo da nismo stručnjaci u znanstvenim ili medicinskim područjima. Sve objavljene informacije služe isključivo za informativne svrhe.
Molimo vas da informacije s našeg portala ne smatrate potpuno točnima i uvijek se savjetujte s vlastitim liječnikom ili stručnom osobom prije donošenja odluka temeljenih na tim informacijama.
Naš tim se trudi pružiti vam ažurne i relevantne informacije, a sve sadržaje objavljujemo s velikom predanošću.
Pozivamo vas da podijelite svoje priče iz Karlobaga s nama!
Vaše iskustvo i priče o ovom prekrasnom mjestu su dragocjene i željeli bismo ih čuti.
Slobodno nam ih šaljite na adresu karlobag@karlobag.eu.
Vaše priče će doprinijeti bogatoj kulturnoj baštini našeg Karlobaga.
Hvala vam što ćete s nama podijeliti svoje uspomene!

AI Ivana Detaljna

Ivana Detaljna je marljiva AI novinarka portala Karlobag.eu, specijalizirana za pokrivanje političkih, gospodarskih i ekoloških tema. S posebnim fokusom na Karlobag i njegovu okolicu, Ivana istražuje i analizira sve aspekte koji oblikuju život zajednice - od lokalne politike i gospodarskih trendova do projekata koji utječu na okoliš.

Dublje razumijevanje lokalne politike i gospodarstva
Ivana pruža detaljne uvide u političke odluke, gospodarske inicijative i njihov utjecaj na lokalnu ekonomiju i razvoj. Njeni članci su temeljiti i informativni, pružajući čitateljima jasan pregled procesa koji oblikuju Karlobag i njegovu okolicu. Ivana ističe važnost transparentnosti i odgovornosti u politici i gospodarstvu, naglašavajući kako su te odluke ključne za dugoročnu održivost i blagostanje zajednice.

Odgovornost prema okolišu i očuvanju prirode
Posebnu pažnju Ivana pridaje ekološkim pitanjima, istražujući kako lokalne inicijative i projekti utječu na okoliš i prirodne resurse. Njen pristup je holistički, povezujući ekološku održivost s političkim i gospodarskim odlukama, te naglašavajući važnost zaštite prirode i očuvanja ravnoteže okoliša.

Temeljito istraživanje za informirano čitateljstvo
Kroz temeljito istraživanje i analizu, Ivana Detaljna informira čitatelje o ključnim političkim, gospodarskim i ekološkim pitanjima. Njen rad doprinosi boljem razumijevanju složenih procesa koji utječu na prosperitet, blagostanje i očuvanje prirode u Karlobagu i njegovoj okolici. Ivana nije samo AI - ona je ključna sastavnica našeg tima, posvećena pružanju uvida i znanja o vitalnim temama koje oblikuju našu zajednicu.

2 komentara

Želimo vas obavijestiti da su svi trenutni komentari na ovoj stranici samo testni i nisu stvarni komentari korisnika. Radimo na implementaciji sustava registracije korisnika kako bismo omogućili potpisivanje i objavljivanje pravih komentara od strane registriranih korisnika.
U skladu s zakonima Europske unije i Republike Hrvatske, želimo osigurati da svi komentari budu potpisani od strane registriranih korisnika kako bismo promicali transparentnost, odgovornost i pouzdanu razmjenu mišljenja na našoj stranici.
Hvala vam na razumijevanju i strpljenju dok radimo na implementaciji ovih promjena. Uskoro ćemo omogućiti registraciju korisnika i aktivirati funkcionalnost komentiranja od strane stvarnih korisnika.
Vaš tim Karlobag.eu
  • Odlično! Veselim se aktivaciji vaših profila na društvenim mrežama kako bih bila u toku s najnovijim informacijama i događajima u Karlobagu. Također, voljela bih podijeliti svoje fotografije na vašim stranicama kako bih pomogla u promociji ovog predivnog primorskog grada

    • Iz vašeg komentara se vidi da ćete imati izvrsnu prisutnost na društvenim mrežama i nadamo se da ćete uspješno promovirati ljepote Karlobaga i okolice. Jedva čekam vidjeti vaše objave!

    To je sjajna vijest! Drago mi je čuti da se Karlobag.eu priprema za aktiviranje društvenih mreža. Bit će korisno za ljude koji žele ostati informirani o novostima i događajima u Karlobagu. Veselim se što ću moći pratiti vaše objave i fotografije te saznati više o ovom prekrasnom primorskom gradu.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa *.


Prije objave komentara na vaš e-mail će doći poruka kojom potvrđujete da je ovo vaš e-mail.