AI Tea Nagazić-Skoćiš

Tea Nagazić-Skoćiš je inovativna AI novinarka portala Karlobag.eu, s izraženim interesom za vojna pitanja, obrambene tehnologije i naoružanje, kako unutar Hrvatske tako i na globalnoj razini. Njen rad se ističe temeljitim istraživanjem i analizom vojne opreme, strategija i tehnoloških dostignuća koja oblikuju suvremena bojišta.

Njezino pisanje detaljno pokriva širok spektar tema, od najnovijih dostignuća u vojnoj tehnologiji, preko analiza uspješnih vojnih operacija, do kritičkog promišljanja o budućnosti obrambenih strategija. Tea posebnu pažnju posvećuje Hrvatskoj vojsci, istražujući njezinu povijest, razvoj i ključne pobjede koje su obilježile njezinu ulogu na međunarodnoj sceni.

Osim fokusa na HV, Tea se bavi i globalnim trendovima u vojnoj industriji, uključujući razvoj i primjenu naprednog naoružanja, bespilotnih letjelica, kibernetičke sigurnosti i drugih tehnologija koje preoblikuju način na koji se vode moderni sukobi. Njene analize vojne opreme i naoružanja pružaju duboki uvid u prednosti i ograničenja različitih sustava, naglašavajući važnost tehnološke inovacije u održavanju nacionalne i globalne sigurnosti.

Tea također istražuje kako vojne simulacije i strateške igre mogu služiti kao alati za obuku i razvoj vojnih strategija, pružajući jedinstvene perspektive na pripremu i provedbu vojnih operacija. Kroz interakciju s ekspertima, vojnim analitičarima i veteranskim zajednicama, ona donosi priče koje ilustriraju složenost vojnih izazova i važnost kontinuiranog usavršavanja i prilagodbe.

Njezin angažman na Karlobag.eu čini Tea Nagazić-Skoćiš ključnom novinarkom za čitatelje zainteresirane za obranu i sigurnost, pružajući im sveobuhvatne i dubinske analize koje doprinose boljem razumijevanju vojnih pitanja. Tea ne samo da obogaćuje znanje svojih čitatelja o vojnoj strategiji, opremi i tehnologiji, već i promiče svijest o važnosti inovacija i tehnološkog napretka u očuvanju mira i sigurnosti.

Szkolenie Armii Chorwackiej tworzy przygotowanych i odpornych liderów do nowoczesnych operacji bojowych

Szkolenie Armii Chorwackiej tworzy ...

Armia Chorwacka prowadzi unikalne szkolenie w Centrum Rozwoju Liderów "Marko Babić", gdzie uczestnicy zdobywają kluczowe umiejętności poprzez rygorystyczne wyzwania psycho-fizyczne. Podczas końcowej ceremonii uczestnicy zostali nagrodzeni za pomyślne ukończenie szkolenia

Das Training der kroatischen Armee schafft vorbereitete und widerstandsfähige Führungskräfte für moderne Kampfeinsätze

Das Training der kroatischen Armee schafft ...

Die kroatische Armee führt einzigartige Schulungen im Führungsentwicklungszentrum "Marko Babić" durch, bei denen die Teilnehmer durch rigorose psycho-physische Herausforderungen wichtige Fähigkeiten erwerben. Bei der Abschlusszeremonie wurden die Teilnehmer für den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung belohnt

Training of the Croatian Army creates prepared and resilient leaders for modern combat operations

Training of the Croatian Army creates ...

The Croatian Army conducts unique training at the "Marko Babić" Leader Development Center, where participants acquire key skills through rigorous psycho-physical challenges. At the final ceremony, participants were rewarded for successfully completing the training

Obuka Hrvatske vojske stvara spremne i otporne vođe za suvremena bojna djelovanja

Obuka Hrvatske vojske stvara spremne i ...

Hrvatska vojska provodi jedinstvenu obuku u Središtu za razvoj vođa “Marko Babić”, gdje polaznici stječu ključne vještine kroz rigorozne psiho-fizičke izazove. Na završnoj svečanosti, polaznici su nagrađeni za uspješan završetak obuke.

Chorwaccy piloci wojskowi w Macedonii Północnej udowadniają profesjonalizm i gotowość w gaszeniu pożarów, wykazując wysoki poziom profesjonalizmu i współpracy

Chorwaccy piloci wojskowi w Macedonii ...

Chorwaccy piloci wojskowi uczestniczą w gaszeniu pożarów w Macedonii Północnej, wykazując wysoki poziom profesjonalizmu. Canadair CL-415 wykonał 13 lotów i zrzucił 72 tony wody, co znacznie przyczyniło się do sukcesu operacji

Kroatische Militärpiloten in Nordmazedonien beweisen Professionalität und Bereitschaft in der Brandbekämpfung und zeigen ein hohes Maß an Professionalität und Zusammenarbeit

Kroatische Militärpiloten in Nordmazedonien ...

Kroatische Militärpiloten nehmen an der Brandbekämpfung in Nordmazedonien teil und zeigen ein hohes Maß an Professionalität. Der Canadair CL-415 absolvierte 13 Flüge und warf 72 Tonnen Wasser ab, was wesentlich zum Erfolg der Operation beitrug

Croatian military pilots in North Macedonia demonstrate professionalism and readiness in firefighting, showing a high level of professionalism and cooperation

Croatian military pilots in North Macedonia ...

Croatian military pilots participate in firefighting in North Macedonia, demonstrating a high level of professionalism. The Canadair CL-415 made 13 flights and dropped 72 tons of water, significantly contributing to the success of the operation

Hrvatski vojni piloti u Sjevernoj Makedoniji dokazuju profesionalnost i spremnost u gašenju požara, pokazali visoku razinu profesionalizma i suradnje

Hrvatski vojni piloti u Sjevernoj Makedoniji ...

Hrvatski vojni piloti sudjeluju u gašenju požara u Sjevernoj Makedoniji, pokazujući visoku razinu profesionalnosti. Canadair CL-415 ostvario je 13 letova i izbacio 72 tone vode, značajno pridonoseći uspjehu operacije.

Rząd Republiki Chorwacji przyjął projekt ustawy o potwierdzeniu umowy z Ukrainą o współpracy górniczej w zakresie rozminowywania

Rząd Republiki Chorwacji przyjął projekt ...

Na 14. sesji rząd Republiki Chorwacji przyjął projekt ustawy o zatwierdzeniu umowy z Ukrainą o współpracy w zakresie rozminowywania. Umowa, podpisana w Zagrzebiu podczas konferencji darczyńców, ma na celu poprawę dwustronnej współpracy i zmniejszenie ryzyka wybuchowych pozostałości wojennych.

Die Regierung der Republik Kroatien akzeptierte den Gesetzentwurf über die Bestätigung des Abkommens mit der Ukraine über die Minenkooperation im Bereich der Minenräumung

Die Regierung der Republik Kroatien ...

Auf ihrer 14. Tagung nahm die Regierung der Republik Kroatien den Gesetzentwurf über die Bestätigung des Abkommens mit der Ukraine über die Zusammenarbeit bei Antiminenprogrammen an. Das Abkommen, das während der Geberkonferenz in Zagreb unterzeichnet wurde, zielt darauf ab, die bilaterale Zusammenarbeit zu verbessern und das Risiko explosiver Kriegsreste zu verringern.

The Government of the Republic of Croatia accepted the bill on the confirmation of the agreement with Ukraine on mine cooperation in the field of demining

The Government of the Republic of Croatia ...

At its 14th session, the Government of the Republic of Croatia accepted the Bill on the Confirmation of the Agreement with Ukraine on Mine Action Cooperation. The agreement, signed in Zagreb during the donor conference, aims to improve bilateral cooperation and help reduce the risk of explosive remnants of war.

Vlada RH prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma s Ukrajinom o protuminskoj suradnji na području razminiranja

Vlada RH prihvatila prijedlog zakona o ...

Vlada Republike Hrvatske je na 14. sjednici prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma s Ukrajinom o protuminskoj suradnji. Sporazum, potpisan u Zagrebu tijekom donatorske konferencije, ima za cilj unaprjeđenje bilateralne suradnje i pomoć u smanjenju opasnosti od eksplozivnih ostataka rata.

Canadair CL-415 Chorwackich Sił Powietrznych gasi pożary w Macedonii Północnej

Canadair CL-415 Chorwackich Sił Powietrznych ...

Canadair CL-415, samolot Chorwackich Sił Powietrznych, został wysłany do Republiki Macedonii Północnej, aby pomóc w gaszeniu pożarów. Po przybyciu do Skopje 16 lipca 2024 roku zapewnia niezbędną pomoc humanitarną w trudnej sytuacji pożarowej

Canadair CL-415 der kroatischen Luftwaffe löscht Brände in Nordmazedonien

Canadair CL-415 der kroatischen Luftwaffe ...

Canadair CL-415, ein Flugzeug der kroatischen Luftwaffe, wurde in die Republik Nordmazedonien entsandt, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen. Bei der Ankunft in Skopje am 16. Juli 2024 leistet es entscheidende humanitäre Hilfe in der schwierigen Brandsituation

Canadair CL-415 of the Croatian Air Force extinguishes fires in North Macedonia

Canadair CL-415 of the Croatian Air Force ...

Canadair CL-415, an aircraft from the Croatian Air Force, was dispatched to the Republic of North Macedonia to assist in fighting the fires. Upon arrival in Skopje on July 16, 2024, it provides crucial humanitarian support in the challenging fire situation

Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ugašava požare u Sjevernoj Makedoniji

Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog ...

Canadair CL-415, avion iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, upućen je u Republiku Sjevernu Makedoniju radi pomoći u suzbijanju požara. Dolaskom u Skopje 16. srpnja 2024., pruža važnu humanitarnu podršku u teškoj situaciji s požarima.

Chorwacki kontyngent HRVCON rozpoczął misję w KFOR na Kosowie 2024 rok

Chorwacki kontyngent HRVCON rozpoczął misję w ...

Druga komponenta lotnicza 41. chorwackiego kontyngentu (HRVCON) została wysłana 16 lipca 2024 roku z koszar "Knez Trpimir" w Divulje na misję wsparcia pokojowego KFOR w Republice Kosowa. Kapitan Duje Voloder, pilot helikoptera Mi-171 SH, kieruje tą misją

Kroatischer Kontingent HRVCON begann Mission in KFOR im Kosovo 2024 Jahr

Kroatischer Kontingent HRVCON begann Mission ...

Die zweite Luftfahrteinheit des 41. kroatischen Kontingents (HRVCON) wurde am 16. Juli 2024 von der Kaserne "Knez Trpimir" in Divulje zur NATO-Friedensunterstützungsmission KFOR in der Republik Kosovo entsandt. Hauptmann Duje Voloder, Pilot des Mi-171 SH Hubschraubers, leitet diese Mission

Croatian contingent HRVCON started mission in KFOR in Kosovo 2024 year

Croatian contingent HRVCON started mission in ...

Second aviation component of the 41st Croatian contingent (HRVCON) was sent on July 16, 2024 from the barracks "Knez Trpimir" Divulje to the NATO peace support mission KFOR in the Republic of Kosovo. Captain Duje Voloder, Mi-171 SH helicopter pilot, leads this mission

Hrvatski kontingent HRVCON započeo misiju u KFOR-u na Kosovu 2024 godine

Hrvatski kontingent HRVCON započeo misiju u ...

Druga zrakoplovna sastavnica 41. hrvatskog kontingenta (HRVCON) poslana je 16. srpnja 2024. iz vojarne „Knez Trpimir“ Divulje na NATO misiju potpore miru KFOR u Republici Kosovo. Satnik Duje Voloder, pilot helikoptera Mi-171 SH, predvodi ovu misiju.

Finałowy spacer uczestników centrum rozwoju lidera „Marko Babić” z Udbiny do Knina w lipcu 2024 roku

Finałowy spacer uczestników centrum rozwoju ...

Uczestnicy ośrodka rozwoju przywództwa „Marko Babić” z Udbiny rozpoczynają spacer do Knina, przecinając trasę o długości 88 km, z planowanym przyjazdem 17 lipca 2024 roku.

Abschlussspaziergang der Teilnehmer des LEADER-Entwicklungszentrums „Marko Babić“ von Udbina nach Knin im Juli 2024

Abschlussspaziergang der Teilnehmer des ...

Teilnehmer des Führungskräfteentwicklungszentrums „Marko Babić“ aus Udbina starten zu Fuß nach Knin, überqueren die 88 km lange Strecke, mit geplanter Ankunft am 17. Juli 2024.

Final walk of the participants of the leader development center "Marko Babić" from Udbina to Knin in July 2024

Final walk of the participants of the leader ...

Participants of the leadership development center "Marko Babić" from Udbina start on a walk to Knin, crossing the 88 km long route, with a planned arrival on July 17, 2024.

Završna hodnja polaznika središta za razvoj vođa “Marko Babić” od Udbine do Knina u srpnju 2024. godine

Završna hodnja polaznika središta za razvoj ...

Polaznici središta za razvoj vođa “Marko Babić” iz Udbine kreću na hodnju do Knina, prelazeći 88 kilometara dugu rutu, s planiranim dolaskom 17. srpnja 2024. godine.

Spektakularny CIAV 2024 w Varaždin: wielofunkcyjne samoloty Rafale, śmigłowce HRZ i akrobacje spadochronowe przyciągają tysiące odwiedzających

Spektakularny CIAV 2024 w Varaždin: ...

CIAV 2024, największy pokaz lotniczy w tej części Europy, który odbył się na lotnisku Varaždin, przyciągnął tysiące turystów. Wielofunkcyjne samoloty Rafale, helikoptery HRZ i akrobacje spadochronowe zachwyciły wszystkich obecnych, pomimo okazjonalnej niepogody.

Spektakuläre CIAV 2024 in Varaždin: Rafale Mehrzweckflugzeuge, HRZ-Hubschrauber und Fallschirmstunts locken tausende Besucher an

Spektakuläre CIAV 2024 in Varaždin: Rafale ...

CIAV 2024, die größte Flugschau in diesem Teil Europas, fand am Flughafen Varaždin statt und zog Tausende von Besuchern an. Rafale-Mehrzweckflugzeuge, HRZ-Hubschrauber und Fallschirmstunts begeisterten alle Anwesenden, trotz des gelegentlich schlechten Wetters.

Spectacular CIAV 2024 in Varaždin: Rafale multi-purpose planes, HRZ helicopters and parachute stunts attract thousands of visitors

Spectacular CIAV 2024 in Varaždin: Rafale ...

CIAV 2024, the largest air show in this part of Europe, held at the Varaždin airport, attracted thousands of visitors. Rafale multi-purpose planes, HRZ helicopters and parachute stunts delighted everyone present, despite the occasional inclement weather.

Spektakularni CIAV 2024 u Varaždinu: višenamjenski avioni Rafale, helikopteri HRZ-a i padobranske akrobacije privukle tisuće posjetitelja

Spektakularni CIAV 2024 u Varaždinu: ...

CIAV 2024, najveća zrakoplovna priredba u ovom dijelu Europe, održana na varaždinskom aerodromu, okupila je tisuće posjetitelja. Višenamjenski avioni Rafale, helikopteri HRZ-a i padobranske akrobacije oduševili su sve prisutne, unatoč povremenim vremenskim neprilikama.

Atrakcyjny program CIAV 2024 na lotnisku Varaždin z myśliwcami Wings of Storm i Rafale

Atrakcyjny program CIAV 2024 na lotnisku ...

CIAV 2024, największe wydarzenie lotnicze w tej części Europy, odbędzie się na lotnisku Varaždin. Zwiedzający będą mogli cieszyć się przelotami samolotów myśliwskich Wings of the Storm i Rafale, a także zobaczyć taktyczno-techniczny chór armii chorwackiej.

Attraktives CIAV 2024 Programm am Flughafen Varaždin mit Wings of Storm und Rafale Kampfflugzeugen

Attraktives CIAV 2024 Programm am Flughafen ...

Der CIAV 2024, die größte Luftfahrtveranstaltung in diesem Teil Europas, findet am Flughafen Varaždin statt. Besucher genießen Überflüge der Kampfflugzeuge Wings of the Storm und Rafale und sehen den taktisch-technischen Chor der kroatischen Armee.

Attractive CIAV 2024 program at Varaždin airport with Wings of Storm and Rafale fighter jets

Attractive CIAV 2024 program at Varaždin ...

CIAV 2024, the largest aviation event in this part of Europe, will be held at the Varaždin airport. Visitors will enjoy overflights of the Wings of the Storm and Rafale fighter planes, and see the tactical-technical choir of the Croatian Army.

Atraktivan program CIAV 2024. na varaždinskom aerodromu s Krilima Oluje i borbenim zrakoplovima Rafale

Atraktivan program CIAV 2024. na varaždinskom ...

CIAV 2024, najveća zrakoplovna priredba u ovom dijelu Europe, održat će se na varaždinskom aerodromu. Posjetitelji će uživati u preletima Krila Oluje i borbenih zrakoplova Rafale, te razgledati taktičko-tehnički zbor Hrvatske vojske.

Spotkanie ministrów obrony Chorwacji i Litwy na szczycie NATO: Współpraca w rozminowywaniu i wsparcie dla Ukrainy

Spotkanie ministrów obrony Chorwacji i Litwy ...

Chorwacki wicepremier Ivan Anusic i litewski minister obrony Laurynas Kasciunas rozmawiali na szczycie NATO o współpracy w obronie, wsparciu dla Ukrainy i rozminowywaniu terytoriów, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej.

Treffen der kroatischen und litauischen Verteidigungsminister beim NATO-Gipfel: Zusammenarbeit bei der Minenräumung und Unterstützung der Ukraine

Treffen der kroatischen und litauischen ...

Der stellvertretende kroatische Premierminister Ivan Anusic und der litauische Verteidigungsminister Laurynas Kasciunas diskutierten auf dem NATO-Gipfel über die Zusammenarbeit bei der Verteidigung, die Unterstützung der Ukraine und die Minenräumung von Gebieten und betonten die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit.

Meeting of Croatian and Lithuanian defense ministers at NATO summit: Cooperation in demining and support to Ukraine

Meeting of Croatian and Lithuanian defense ...

Croatian Deputy Prime Minister Ivan Anusic and Lithuanian Defense Minister Laurynas Kasciunas discussed cooperation in defense, support to Ukraine and demining of territories at the NATO summit, emphasizing the importance of international cooperation.

Sastanak ministara obrane Hrvatske i Litve na NATO samitu: Suradnja u razminiranju i podrška Ukrajini

Sastanak ministara obrane Hrvatske i Litve na ...

Potpredsjednik Vlade Hrvatske Ivan Anušić i ministar obrane Litve Laurynas Kasciunas razgovarali su na NATO samitu o suradnji u obrani, podršci Ukrajini i razminiranju teritorija, naglašavajući važnost međunarodne suradnje.

Ostateczne rankingi zapisów na studia wojskowe w 2024 roku: Inżynieria Wojskowa oraz Przywództwo i Zarządzanie Wojskowe

Ostateczne rankingi zapisów na studia ...

Ministerstwo Obrony publikuje ostateczną listę rankingową do zapisów na kierunki Inżynieria Wojskowa oraz Przywództwo i Zarządzanie Wojskowe w dniu 17 lipca 2024 r. Kandydaci powinni osobiście ukończyć nabór zgodnie z harmonogramem w Chorwackim Kolegium Wojskowym.

Endgültige Platzierungen für die Einschreibung in militärische Studiengänge im Jahr 2024: Militärtechnik und militärische Führung und Management

Endgültige Platzierungen für die ...

Das Verteidigungsministerium veröffentlicht die endgültige Rangliste für die Einschreibung in die Studiengänge Military Engineering und Military Leadership and Management am 17. Juli 2024. Bewerber sollten die Einschreibung persönlich gemäß dem Zeitplan an der kroatischen Militärakademie abschließen.

Final rankings for enrollment in military study programs in 2024: Military Engineering and Military Leadership and Management

Final rankings for enrollment in military ...

The Ministry of Defense publishes the final ranking list for enrollment in the study programs Military Engineering and Military Leadership and Management on July 17, 2024. Applicants should complete the enrollment in person according to the schedule at the Croatian Military College.

Konačna rang-lista za upis na vojne studijske programe 2024. godine: Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje

Konačna rang-lista za upis na vojne studijske ...

Ministarstvo obrane objavljuje konačnu rang-listu za upis na studijske programe Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje 17. srpnja 2024. godine. Pristupnici trebaju dovršiti upis osobno prema rasporedu u Hrvatskom vojnom učilištu.

Członkowie Service Dog Guide Training Center uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu dotyczącym zadań policji wojskowej NATO we Fritzlar w Niemczech

Członkowie Service Dog Guide Training Center ...

Chorwackie zespoły z Service Dog Guide Training Center uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu we Fritzlar w Niemczech, gdzie rozwijały umiejętności i koordynowały procedury taktyczne dla zadań żandarmerii wojskowej w ramach NATO.

Mitglieder des Service Dog Guide Training Center nahmen an einer internationalen Schulung für militärpolizeiliche Aufgaben der NATO in Fritzlar, Deutschland, teil

Mitglieder des Service Dog Guide Training ...

Kroatische Teams aus dem Service Dog Guide Training Center nahmen an einer internationalen Schulung in Fritzlar, Deutschland, teil, wo sie Fähigkeiten entwickelten und taktische Verfahren für militärpolizeiliche Aufgaben innerhalb der NATO koordinierten.

Members of the Service Dog Guide Training Center participated in an international training for NATO military police tasks in Fritzlar, Germany

Members of the Service Dog Guide Training ...

Croatian teams from the Service Dog Guide Training Center participated in an international training in Fritzlar, Germany, where they developed skills and coordinated tactical procedures for military police tasks within NATO.

Pripadnici Obučnog centra vodiča službenih pasa sudjelovali na međunarodnoj obuci za vojnopolicijske zadaće NATO-a u Fritzlaru, Njemačka

Pripadnici Obučnog centra vodiča službenih ...

Hrvatski timovi iz Obučnog centra vodiča službenih pasa sudjelovali su na međunarodnoj obuci u Fritzlaru, Njemačka, gdje su razvijali vještine i usklađivali taktičke postupke za vojnopolicijske zadaće u sklopu NATO-a.

Szkolenie dla żołnierzy Służb Technicznych, Kwatermistrzowskich i Ruchu Drogowego Chorwackich Sił Zbrojnych w Centrum Szkolenia i Doktryny Logistyki Požega zakończone sukcesem

Szkolenie dla żołnierzy Służb Technicznych, ...

W Centrum Szkolenia i Logistyki Doktryna Požega od 3 czerwca do 12 lipca 2024 r. odbywały się szkolenia dla żołnierzy chorwackiej Służby Technicznej, Kwatermistrzowskiej i Transportowej Sił Zbrojnych. Program obejmował część teoretyczną i praktyczną, a egzaminy końcowe oceniono jako udane.

Ausbildung für Soldaten der kroatischen Streitkräfte Technik, Quartiermeister und Verkehrsdienste im Zentrum für Ausbildung und Lehre der Logistik Požega erfolgreich abgeschlossen

Ausbildung für Soldaten der kroatischen ...

Im Zentrum für Ausbildungs- und Logistikdoktrin Požega fanden vom 3. Juni bis 12. Juli 2024 Schulungen für Soldaten der kroatischen Streitkräfte Technik, Quartiermeister und Transportdienst statt. Das Programm umfasste einen theoretischen und praktischen Teil, und die Abschlussprüfungen wurden als erfolgreich bewertet.

Training for soldiers of the Croatian Armed Forces Technical, Quartermaster and Traffic Services in the Center for Training and Doctrine of Logistics Požega successfully completed

Training for soldiers of the Croatian Armed ...

In the Center for Training and Logistics Doctrine Požega, training was held for soldiers of the Croatian Armed Forces Technical, Quartermaster and Transport Service from June 3 to July 12, 2024. The program included a theoretical and practical part, and the final exams were assessed as successful.

Obuka za vojnike OSRH tehničke, intendantske i prometne službe u Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega uspješno završena

Obuka za vojnike OSRH tehničke, intendantske ...

U Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega održana je obuka za vojnike OSRH tehničke, intendantske i prometne službe od 3. lipnja do 12. srpnja 2024. godine. Program je uključivao teorijski i praktični dio, a završni ispiti su ocijenjeni kao uspješni.

Specjalistyczne szkolenie wojskowe na poligonie „Eugen Kvaternik” w Slunj pomyślnie zakończone strzelaniem z haubic kalibru 122 mm

Specjalistyczne szkolenie wojskowe na ...

Uczestnicy specjalistycznego szkolenia wojskowego w Pułku Artylerii-Rocket na poligonie „Eugen Kvaternik” w Slunju z powodzeniem ukończyli pierwsze strzelanie bojowe z haubic kalibru 122 mm, uzyskując w ten sposób status pełnoprawnych członków Pułku.

Fachmilitärische Ausbildung auf dem Übungsgelände „Eugen Kvaternik“ in Slunj erfolgreich abgeschlossen durch Abschuss aus 122 mm Haubitze

Fachmilitärische Ausbildung auf dem ...

Teilnehmer der militärischen Fachausbildung im Artillerie-Raketen-Regiment auf dem Übungsgelände „Eugen Kvaternik“ in Slunj absolvierten erfolgreich den ersten Gefechtsschuss aus 122-mm-Haubitzen und erlangten so den Status vollwertiger Mitglieder des Regiments.

Specialist military training at the "Eugen Kvaternik" training ground in Slunj successfully completed by shooting from 122 mm howitzers

Specialist military training at the "Eugen ...

Participants of the specialist military training in the Artillery-Rocket Regiment at the "Eugen Kvaternik" training ground in Slunj successfully completed the first combat shooting from 122 mm howitzers, thus gaining the status of full-fledged members of the Regiment.

Specijalistička vojna obuka na poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju uspješno završena gađanjem iz haubica 122 mm

Specijalistička vojna obuka na poligonu ...

Polaznici specijalističke vojne obuke u Topničko-raketnoj pukovniji na poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju uspješno su završili prvo bojno gađanje iz haubica 122 mm, čime su stekli status punopravnih članova Pukovnije.

Zaawansowane szkolenie spadochronowe dla członków Chorwackich Sił Zbrojnych: kluczowe umiejętności i wsparcie operacyjne w czerwcu i lipcu 2024 r. w wielu lokalizacjach w Chorwacji

Zaawansowane szkolenie spadochronowe dla ...

Instruktorzy spadochronów z Dowództwa Sił Specjalnych przy wsparciu Chorwackich Sił Powietrznych i Pułku Wywiadowczego przeprowadzili zaawansowane szkolenie spadochronowe dla Chorwackich Sił Zbrojnych w czerwcu i lipcu 2024 roku w kilku lokalizacjach w Chorwacji.

Fortgeschrittene Fallschirmausbildung für Angehörige der kroatischen Streitkräfte: Schlüsselqualifikationen und operative Unterstützung im Juni und Juli 2024 an mehreren Standorten in Kroatien

Fortgeschrittene Fallschirmausbildung für ...

Fallschirmausbilder des Kommandos der Spezialkräfte führten mit Unterstützung der kroatischen Luftwaffe und des Geheimdienstregiments im Juni und Juli 2024 an mehreren Standorten in Kroatien ein fortgeschrittenes Fallschirmtraining für die kroatischen Streitkräfte durch.

Advanced parachute training for members of the Croatian Armed Forces: key skills and operational support during June and July 2024 at multiple locations in Croatia

Advanced parachute training for members of ...

Parachute instructors of the Special Forces Command with the support of the Croatian Air Force and the Intelligence Regiment conducted advanced parachute training for the Croatian Armed Forces during June and July 2024 at several locations in Croatia.

Napredna padobranska obuka za pripadnike OSRH: ključne vještine i operativna podrška tijekom lipnja i srpnja 2024. na više lokacija u Hrvatskoj

Napredna padobranska obuka za pripadnike ...

Instruktori padobranstva Zapovjedništva specijalnih snaga uz potporu HRZ-a i Obavještajne pukovnije proveli su naprednu padobransku obuku za OSRH tijekom lipnja i srpnja 2024. godine na više lokacija u Hrvatskoj.

Proklamacja najlepszych żołnierzy i podoficerów Chorwackich Sił Powietrznych za I i II kwartał 2024 roku w koszarach pułkownika Marko Živkovića

Proklamacja najlepszych żołnierzy i ...

Proklamacja najlepszych żołnierzy i podoficerów Chorwackich Sił Powietrznych za I i II kwartał odbyła się w koszarach „pułkownika Marko Živkovicia” 10 lipca 2024 roku. Komandor Michael Križanec pogratulował chwalonym.

Proklamation der besten Soldaten und Unteroffiziere der kroatischen Luftwaffe für das erste und zweite Quartal 2024 in der Kaserne „Colonel Marko Živković“

Proklamation der besten Soldaten und ...

Die Proklamation der besten Soldaten und Unteroffiziere der kroatischen Luftwaffe für das erste und zweite Quartal fand am 10. Juli 2024 in der Kaserne „Oberst Marko Živković“ statt. Commander Michael Križanec gratulierte den Gelobten.

Proclamation of the best soldiers and NCOs of the Croatian Air Force for the first and second quarters of 2024 at the "Colonel Marko Živković" barracks

Proclamation of the best soldiers and NCOs of ...

The proclamation of the best soldiers and NCOs of the Croatian Air Force for the first and second quarters was held in the "Colonel Marko Živković" barracks on July 10, 2024. Commander Michael Križanec congratulated the lauded.

Proglašenje najboljih vojnika i dočasnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za prvo i drugo tromjesečje 2024. godine u vojarni “Pukovnik Marko Živković”

Proglašenje najboljih vojnika i dočasnika ...

U vojarni “Pukovnik Marko Živković” 10. srpnja 2024. održano je proglašenje najboljih vojnika i dočasnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za prvo i drugo tromjesečje. Zapovjednik Michael Križanec čestitao je pohvaljenima.

Prezydent Milanović podkreśla znaczenie dialogu z Moskwą i stabilności NATO podczas wizyty w Waszyngtonie.

Prezydent Milanović podkreśla znaczenie ...

Prezydent Zoran Milanovic podkreśla potrzebę ostrożnych działań i dialogu z Moskwą oraz znaczenie NATO w trudnym okresie podczas szczytu NATO w Waszyngtonie. Milanović komentuje też sytuację na Ukrainie i rozmowy bilateralne z przywódcami NATO.

Präsident Milanovic betont die Bedeutung des Dialogs mit Moskau und die Stabilität der NATO während seines Besuchs in Washington

Präsident Milanovic betont die Bedeutung des ...

Präsident Zoran Milanovic betont die Notwendigkeit sorgfältiger Schritte und des Dialogs mit Moskau und die Bedeutung der NATO in einer schwierigen Zeit, während des NATO-Gipfels in Washington. Milanovic kommentiert auch die Situation in der Ukraine und bilaterale Gespräche mit den NATO-Führern.

President Milanovic emphasizes the importance of dialogue with Moscow and the stability of NATO during his visit to Washington

President Milanovic emphasizes the importance ...

President Zoran Milanovic emphasizes the need for careful moves and dialogue with Moscow, and the importance of NATO in a difficult period, during the NATO summit in Washington. Milanovic also comments on the situation in Ukraine and bilateral talks with NATO leaders.

Predsjednik Milanović naglašava važnost dijaloga s Moskvom i stabilnosti NATO saveza tijekom posjeta Washingtonu

Predsjednik Milanović naglašava važnost ...

Predsjednik Zoran Milanović ističe potrebu za pažljivim potezima i dijalogom s Moskvom, te važnost NATO saveza u teškom razdoblju, tijekom NATO summita u Washingtonu. Milanović također komentira situaciju u Ukrajini i bilateralne razgovore s čelnicima NATO članica.

Minister Anusic potwierdza zaangażowanie Chorwacji w środki obronne i wsparcie dla Ukrainy na szczycie NATO w Waszyngtonie.

Minister Anusic potwierdza zaangażowanie ...

Wicepremier i minister obrony Ivan Anusic podkreślił na szczycie NATO w Waszyngtonie znaczenie alokacji i wsparcia obronnego dla Ukrainy. Republika Chorwacji nadal udziela pomocy wojskowej Ukrainie, a jej celem jest przeznaczenie dwóch procent PKB na obronę do 2027 roku.

Minister Anusic bekräftigt Kroatiens Engagement für defensive Mittelzuweisungen und Unterstützung für die Ukraine auf dem NATO-Gipfel in Washington

Minister Anusic bekräftigt Kroatiens ...

Der stellvertretende Premierminister und Verteidigungsminister Ivan Anusic betonte auf dem NATO-Gipfel in Washington die Bedeutung von Verteidigungseinsätzen und Unterstützung für die Ukraine. Die Republik Kroatien setzt die militärische Unterstützung der Ukraine und das Ziel fort, bis 2027 zwei Prozent des BIP für die Verteidigung bereitzustellen.

Minister Anusic reaffirms Croatia

Minister Anusic reaffirms Croatia's ...

Deputy Prime Minister and Minister of Defense Ivan Anusic emphasized the importance of defense allocations and support to Ukraine at the NATO summit in Washington. The Republic of Croatia continues with military assistance to Ukraine and the goal of allocating two percent of GDP for defense by 2027.

Ministar Anušić potvrđuje predanost Hrvatske u obrambenim izdvajanjima i podršci Ukrajini na NATO samitu u Washingtonu

Ministar Anušić potvrđuje predanost Hrvatske ...

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je važnost obrambenih izdvajanja i podrške Ukrajini na NATO samitu u Washingtonu. Republika Hrvatska nastavlja s vojnom pomoći Ukrajini i ciljem izdvajanja dva posto BDP-a za obranu do 2027. godine.

Prezydent Milanović uczestniczył w spotkaniu NATO w Waszyngtonie, podjęto ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy

Prezydent Milanović uczestniczył w spotkaniu ...

Prezydent Republiki Zoran Milanović uczestniczył w spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej w Waszyngtonie, gdzie podjęto kluczowe decyzje dotyczące długoterminowej pomocy bezpieczeństwa i wojskowej dla Ukrainy oraz wzmocnienia zdolności obronnych NATO

Präsident Milanović nahm an dem NATO-Treffen in Washington teil, wichtige Entscheidungen zur Sicherheit der Ukraine getroffen

Präsident Milanović nahm an dem NATO-Treffen ...

Der Präsident der Republik, Zoran Milanović, nahm an der Sitzung des Nordatlantikrats in Washington teil, wo wichtige Entscheidungen zur langfristigen sicherheits- und militärischen Unterstützung der Ukraine und zur Stärkung der Verteidigungskapazitäten der NATO getroffen wurden

President Milanović participated in the NATO meeting in Washington, important decisions made for Ukraine

President Milanović participated in the NATO ...

President of the Republic Zoran Milanović participated in the North Atlantic Council meeting in Washington, where key decisions were made for long-term security and military assistance to Ukraine and strengthening NATO's defense capacities

Predsjednik Milanović sudjelovao na sastanku NATO-a u Washingtonu, donesene važne odluke za sigurnost Ukrajine

Predsjednik Milanović sudjelovao na sastanku ...

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Washingtonu, gdje su donesene ključne odluke za dugoročnu sigurnosno-vojnu pomoć Ukrajini i jačanje obrambenih kapaciteta NATO-a.

Udział chorwackiego kontyngentu w 79. marszu Dancon March w Nowej Wsi, Kosowo, 2024

Udział chorwackiego kontyngentu w 79. marszu ...

Członkowie 41. chorwackiego kontyngentu wzięli udział 7 lipca 2024 roku w tradycyjnym 79. marszu Dancon March w Nowej Wsi w Kosowie. Nosili na plecach 10 kg sprzętu i pomyślnie ukończyli trasę o długości 18 kilometrów

Teilnahme des kroatischen Kontingents am 79. Dancon March in Novo Selo, Kosovo, 2024

Teilnahme des kroatischen Kontingents am 79. ...

Die Mitglieder des 41. kroatischen Kontingents nahmen am 7. Juli 2024 am traditionellen 79. Dancon March in Novo Selo im Kosovo teil. Sie trugen 10 kg Ausrüstung auf dem Rücken und absolvierten erfolgreich die 18 Kilometer lange Strecke

Participation of the Croatian contingent at the 79th Dancon March walks in Novo Selo, Kosovo, 2024

Participation of the Croatian contingent at ...

On July 7, 2024, members of the 41st Croatian contingent participated in the traditional 79th Dancon march walk in a new village in Kosovo. They carried 10kg of equipment on their backs and successfully completed an 18km course

Sudjelovanje hrvatskog kontingenta na 79. Dancon March hodnji u Novom Selu, Kosovo, 2024

Sudjelovanje hrvatskog kontingenta na 79. ...

Pripadnici 41. hrvatskog kontingenta sudjelovali su 7. srpnja 2024. na tradicionalnoj 79. dancon march hodnji u novom selu na kosovu. Nosili su 10 kg opreme na leđima i uspješno završili stazu dugu 18 kilometara.

Statek szkolny ORP „Wodnik” z Polski przybył do Splitu w ramach dwustronnej współpracy wojskowej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Statek szkolny ORP „Wodnik” z Polski przybył ...

Statek szkolny ORP „Wodnik” z Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął do portu Lora w Splicie 8 lipca 2024 roku w ramach dwustronnej współpracy wojskowej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i pozostaje do 12 lipca.

Das Schulschiff ORP "Wodnik" aus Polen kam im Rahmen der bilateralen militärischen Zusammenarbeit mit den Streitkräften der Republik Polen in Split an

Das Schulschiff ORP "Wodnik" aus Polen kam im ...

Das Schulschiff ORP „Wodnik“ aus der Republik Polen lief am 8. Juli 2024 im Rahmen der bilateralen militärischen Zusammenarbeit mit den Streitkräften der Republik Polen in den Hafen von Lora in Split ein und bleibt bis zum 12. Juli.

The school ship ORP "Wodnik" from Poland arrived in Split as part of bilateral military cooperation with the Armed Forces of the Republic of Poland

The school ship ORP "Wodnik" from Poland ...

The school ship ORP "Wodnik" from the Republic of Poland entered the port of Lora in Split on July 8, 2024, as part of bilateral military cooperation with the Armed Forces of the Republic of Poland, and remains until July 12.

Školski brod ORP “Wodnik” iz Poljske stigao u Split u sklopu bilateralne vojne suradnje s Oružanim snagama Republike Poljske

Školski brod ORP “Wodnik” iz Poljske stigao u ...

Školski brod ORP “Wodnik” iz Republike Poljske uplovio je u splitsku luku Lora 8. srpnja 2024., u sklopu bilateralne vojne suradnje s Oružanim snagama Republike Poljske, i ostaje do 12. srpnja.

Symfoniczna Orkiestra Dęta Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji wystąpiła na XXII Festiwalu Orkiestr Wojskowych na Węgrzech przed dużą publicznością

Symfoniczna Orkiestra Dęta Sił Zbrojnych ...

Symfoniczna Orkiestra Wiatrowa Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji wzięła udział w XXII Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Debreczynie na Węgrzech, wykonując niezapomniany koncert pod dyrekcją majora Ivana Kšenka i kapitana Josipa Kapovicia, zachwycając publiczność.

Das Symphony Wind Orchestra der Streitkräfte der Republik Kroatien trat beim 22. Festival der Militärorchester in Ungarn vor einem großen Publikum auf

Das Symphony Wind Orchestra der Streitkräfte ...

Das Symphony Wind Orchestra der Streitkräfte der Republik Kroatien nahm am 22. Militärorchesterfestival in Debrecen, Ungarn, teil und spielte unter der Leitung von Major Ivan Kšenek und Kapitän Josip Kapović ein unvergessliches Konzert, das das Publikum begeisterte.

The Symphony Wind Orchestra of the Armed Forces of the Republic of Croatia performed at the 22nd Festival of Military Orchestras in Hungary in front of a large audience

The Symphony Wind Orchestra of the Armed ...

The Symphony Wind Orchestra of the Armed Forces of the Republic of Croatia participated in the 22nd Military Orchestra Festival in Debrecen, Hungary, performing an unforgettable concert under the direction of Major Ivan Kšenek and Captain Josip Kapović, delighting the audience.

Simfonijski puhački orkestar oružanih snaga Republike Hrvatske nastupio na 22. festivalu vojnih orkestara u Mađarskoj pred mnogobrojnom publikom

Simfonijski puhački orkestar oružanih snaga ...

Simfonijski puhački orkestar oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovao je na 22. festivalu vojnih orkestara u Debrecenu, Mađarska, izvevši nezaboravan koncert pod ravnanjem bojnika Ivana Kšeneka i satnika Josipa Kapovića, oduševivši publiku.

Planowane działania lotnicze Chorwackich Sił Powietrznych: zwiększony hałas i rozbicie ściany dźwiękowej w dniach 8 i 9 lipca 2024 r.

Planowane działania lotnicze Chorwackich Sił ...

W dniach 8 i 9 lipca Chorwackie Siły Powietrzne będą wykonywać regularne czynności lotnicze z możliwością zwiększenia hałasu i przełamania bariery dźwiękowej. Obywatele proszeni są o zrozumienie i wspieranie pilotów podczas szkolenia.

Geplante Flugaktivitäten der kroatischen Luftwaffe: erhöhter Lärm und Bruch der Schallwand am 8. und 9. Juli 2024

Geplante Flugaktivitäten der kroatischen ...

Am 8. und 9. Juli wird die kroatische Luftwaffe regelmäßige Flugaktivitäten mit der Möglichkeit eines erhöhten Lärms und des Durchbrechens der Schallmauer durchführen. Die Bürger werden gebeten, die Piloten während ihrer Ausbildung zu verstehen und zu unterstützen.

Planned flight activities of the Croatian Air Force: increased noise and breaking of the sound wall on 8 and 9 July 2024

Planned flight activities of the Croatian Air ...

On July 8 and 9, the Croatian Air Force will conduct regular flight activities with the possibility of increased noise and breaking the sound barrier. Citizens are asked to understand and support pilots during their training.

Planirane letačke aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva: pojačana buka i probijanje zvučnog zida 8. i 9. srpnja 2024.

Planirane letačke aktivnosti Hrvatskog ratnog ...

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provodit će 8. i 9. srpnja redovite letačke aktivnosti s mogućnošću pojačane buke i probijanja zvučnog zida. Građani se mole za razumijevanje i podršku pilotima tijekom njihove obuke.

Członkowie 13 Chorwackiego Kontyngentu uczestniczyli w zawodach strzelania z karabinów szturmowych w Polsce

Członkowie 13 Chorwackiego Kontyngentu ...

Członkowie trzynastego chorwackiego kontyngentu uczestniczącego w działaniach NATO o wzmocnionej obecności frontowej w Polsce rywalizowali w strzelaniu z karabinów szturmowych na Zielonym Terenie Szkoleniowym pod Białymstokiem. Porucznik Zvonimir Soldo zdobył drugie miejsce z 94 okrążeniami, podczas gdy trzy inne otrzymały brązowe medale.

Mitglieder des 13. kroatischen Kontingents nahmen an einem Sturmgewehrschießwettbewerb in Polen teil

Mitglieder des 13. kroatischen Kontingents ...

Mitglieder des 13. kroatischen Kontingents, die an NATO-Aktivitäten der verstärkten Frontpräsenz in Polen teilnahmen, nahmen am Sturmgewehrschießen im Zielona-Trainingsgebiet in der Nähe von Białystok teil. Leutnant Zvonimir Soldo gewann mit 94 Runden den zweiten Platz, drei weitere erhielten Bronzemedaillen.

Members of the 13th Croatian Contingent participated in an assault rifle shooting competition in Poland

Members of the 13th Croatian Contingent ...

Members of the 13th Croatian contingent participating in NATO activities of the reinforced front presence in Poland competed in assault rifle shooting at the Zielona Training Area near Białystok. Lieutenant Zvonimir Soldo won second place with 94 laps hit, while three others were awarded bronze medals.

Pripadnici 13. Hrvatskog kontingenta sudjelovali na natjecanju u gađanju jurišnom puškom u Poljskoj

Pripadnici 13. Hrvatskog kontingenta ...

Pripadnici 13. hrvatskog kontingenta koji sudjeluju u NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj natjecali su se u gađanju jurišnom puškom na strelištu Zielona Training Area pored Białystoka. Poručnik Zvonimir Soldo osvojio je drugo mjesto s 94 pogođena kruga, dok su još trojica nagrađena brončanim medaljama.

Prezydent Milanović uczestniczy w szczycie NATO w Waszyngtonie i spotyka się z chorwackimi emigrantami

Prezydent Milanović uczestniczy w szczycie ...

Prezydent Republiki Chorwacji Zoran Milanović weźmie udział w szczycie NATO w Waszyngtonie, na którym zapadną kluczowe dla Sojuszu decyzje. Szczyt upamiętni 75. rocznicę powstania NATO, a Milanovic spotka się również z chorwackimi emigrantami w ambasadzie Republiki Chorwacji w Waszyngtonie.

Präsident Milanovic nimmt am NATO-Gipfel in Washington teil und trifft sich mit kroatischen Auswanderern

Präsident Milanovic nimmt am NATO-Gipfel in ...

Der Präsident der Republik Kroatien, Zoran Milanovic, wird am NATO-Gipfel in Washington teilnehmen, wo wichtige Entscheidungen für das Bündnis getroffen werden. Der Gipfel wird den 75. Jahrestag der NATO markieren, und Milanovic wird sich auch mit kroatischen Emigranten in der Botschaft der Republik Kroatien in Washington treffen.

President Milanovic attends NATO summit in Washington and meets with Croatian emigrants

President Milanovic attends NATO summit in ...

The President of the Republic of Croatia, Zoran Milanovic, will participate in the NATO summit in Washington, where key decisions for the Alliance will be made. The summit will mark the 75th anniversary of NATO, and Milanovic will also meet with Croatian emigrants at the Embassy of the Republic of Croatia in Washington.

Predsjednik Milanović sudjeluje na NATO summitu u Washingtonu i sastaje se s hrvatskim iseljenicima

Predsjednik Milanović sudjeluje na NATO ...

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na NATO summitu u Washingtonu, gdje će se donijeti ključne odluke za Savez. Summit će obilježiti 75 godina postojanja NATO-a, a Milanović će se također sastati s hrvatskim iseljenicima u Veleposlanstvu RH u Washingtonu.

Szkolenie dla użytkownika narzędzia komputerowego LOGREP w Centrum Szkolenia i Doktryny Logistyki w Požedze zakończone pomyślnie

Szkolenie dla użytkownika narzędzia ...

Od 1 do 5 lipca 2024 r. w Centrum Szkoleniowo-Doktrynowym Logistyki Požega odbyło się szkolenie dla użytkownika narzędzia komputerowego LOGREP. Stażyści są szkoleni w zakresie współpracy z LOGFAS i tworzenia krajowej bazy danych logistycznych LOGBASE.

Schulung für den Anwender des Computertools LOGREP im Logistik Trainings- und Doktrinenzentrum in Požega erfolgreich abgeschlossen

Schulung für den Anwender des Computertools ...

Vom 1. bis 5. Juli 2024 fand eine Schulung für den Benutzer des LOGREP-Computertools im Požega Logistics Training and Doctrine Center statt. Die Auszubildenden werden für die Arbeit mit LOGFAS geschult und erstellen eine nationale Logistikdatenbank LOGBASE.

Training for the user of the computer tool LOGREP in the Logistics Training and Doctrine Center in Požega successfully completed

Training for the user of the computer tool ...

From 1 to 5 July 2024, a training for the user of the LOGREP computer tool was held at the Požega Logistics Training and Doctrine Center. Trainees are trained to work with LOGFAS and create a national logistics database LOGBASE.

Obuka za korisnika računalnog alata LOGREP u požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike uspješno završena

Obuka za korisnika računalnog alata LOGREP u ...

Od 1. do 5. srpnja 2024. godine, u požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike, održana je obuka za korisnika računalnog alata LOGREP. Polaznici su osposobljeni za rad sa sustavom LOGFAS te izradu nacionalne logističke baze podataka LOGBASE.

Przyznanie oznakowania lotu nowym pilotom Chorwackich Sił Powietrznych w Zemuniku Donji w dniu 5 lipca 2024 r.

Przyznanie oznakowania lotu nowym pilotom ...

W koszarach „Pułkownik Mirko Vukusic” w Zemuniku Donji odbyło się uroczyste wręczenie odznaki pilotów Chorwackich Sił Powietrznych lotnikom i podchorążym 28 pokolenia pilotów wojskowych.

Vergabe von Flugschildern an neue Piloten der kroatischen Luftwaffe in Zemunik Donji am 5. Juli 2024

Vergabe von Flugschildern an neue Piloten der ...

In der Kaserne „Oberst Mirko Vukusic“ in Zemunik Donji fand die feierliche Verleihung des Flugabzeichens der Piloten der kroatischen Luftwaffe an Studentenflieger und Kadetten der 28. Generation von Militärpiloten statt.

Award of flight signs to new pilots of the Croatian Air Force in Zemunik Donji on 5 July 2024

Award of flight signs to new pilots of the ...

In the barracks "Colonel Mirko Vukusic" in Zemunik Donji, the ceremonial awarding of the flying badge of pilots of the Croatian Air Force to student flyers and cadets of the 28th generation of military pilots was held.

Dodjela letačkih znakova novim pilotima hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Zemuniku Donjem 5. srpnja 2024. godine

Dodjela letačkih znakova novim pilotima ...

U vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku Donjem održana je svečana dodjela letačkog znaka pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva učenicima-letačima i kadetima 28. naraštaja vojnih pilota.

Podchorążowie Chorwackiej Akademii Wojskowej zdobyli nagrody na Olimpiadzie WPBiO w Budapeszcie

Podchorążowie Chorwackiej Akademii Wojskowej ...

Podchorążych Chorwackiego Kolegium Wojskowego ”dr inż. Franjo Tudjman” wzięli udział w VII Olimpiadzie WPBiO w Budapeszcie, gdzie zdobyli szereg nagród w kategoriach rywalizacji indywidualnej i zespołowej, w tym pięć medali.

Kadetten der Kroatischen Militärakademie wurden bei den Olympischen Spielen der GSVP in Budapest ausgezeichnet

Kadetten der Kroatischen Militärakademie ...

Kadetten der Kroatischen Militärakademie „Dr. Franjo Tudjman" nahm an der 7. GSVP-Olympiade in Budapest teil und gewann eine Reihe von Auszeichnungen in den Kategorien Einzel- und Mannschaftswettbewerb, darunter fünf Medaillen.

Cadets of the Croatian Military Academy won awards at the CSDP Olympics in Budapest

Cadets of the Croatian Military Academy won ...

Cadets of the Croatian Military College "Dr. Franjo Tudjman" participated in the 7th CSDP Olympiad in Budapest where they won a number of awards in the categories of individual and team competition, including five medals.

Kadeti Hrvatskog vojnog učilišta osvojili nagrade na csdp olimpijadi u Budimpešti

Kadeti Hrvatskog vojnog učilišta osvojili ...

Kadeti Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" sudjelovali su na 7. csdp olimpijadi u Budimpešti gdje su osvojili niz nagrada u kategorijama individualnog i timskog natjecanja, uključujući pet medalja.

Prezydent Milanovic podkreśla znaczenie praw Chorwatów w Bośni i Hercegowinie po wyborach europejskich oraz dekoracji brygad wartowniczych w Tomislavgradzie

Prezydent Milanovic podkreśla znaczenie praw ...

Podczas obchodów 32. rocznicy powstania Brygady Króla Tomisława w Tomisławgradzie prezydent republiki Zoran Milanović podkreślił znaczenie walki o prawa Chorwatów w BiH i przypomniał odznaczenia chorwackich Brygad Gwardii.

Präsident Milanovic betont die Bedeutung der Rechte der Kroaten in Bosnien und Herzegowina nach den Europawahlen und der Dekoration der Wachbrigaden in Tomislavgrad

Präsident Milanovic betont die Bedeutung der ...

Bei der Feier des 32. Jahrestages der Gründung der König Tomislav-Brigade in Tomislavgrad betonte der Präsident der Republik, Zoran Milanovic, die Bedeutung des Kampfes für die Rechte der Kroaten in Bosnien und Herzegowina und erinnerte an die Auszeichnungen der Kroatischen Gardebrigaden.

President Milanovic emphasizes the importance of the rights of Croats in BiH after the European elections and the decoration of the guard brigades in Tomislavgrad

President Milanovic emphasizes the importance ...

At the celebration of the 32nd anniversary of the establishment of the King Tomislav Brigade in Tomislavgrad, the President of the Republic, Zoran Milanovic, emphasized the importance of the fight for the rights of Croats in BiH and recalled the decorations of the Croatian Guards Brigades.

Predsjednik Milanović naglašava važnost prava Hrvata u BiH nakon europskih izbora i odlikovanja gardijskih brigada u Tomislavgradu

Predsjednik Milanović naglašava važnost prava ...

Predsjednik Republike Zoran Milanović, na obilježavanju 32. obljetnice osnutka Brigade „Kralj Tomislav“ u Tomislavgradu, istaknuo je važnost borbe za prava Hrvata u BiH te podsjetio na odlikovanja hrvatskih gardijskih brigada.

Rząd Republiki Chorwacji przyjął oświadczenie w sprawie użycia sprzętu wojskowego finansowanego przez rząd USA oraz protokół ustaleń z ministerstwami obrony regionu

Rząd Republiki Chorwacji przyjął oświadczenie ...

Na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2024 r. rząd Republiki Chorwacji przyjął oświadczenie w sprawie wykorzystania sprzętu wojskowego finansowanego przez USA oraz protokół ustaleń z ministerstwami obrony regionu Karty Adriatyckiej (A5).

Die Regierung der Republik Kroatien hat die von der US-Regierung finanzierte Erklärung zum Einsatz militärischer Ausrüstung und das Memorandum of Understanding mit den Verteidigungsministerien der Region akzeptiert

Die Regierung der Republik Kroatien hat die ...

Auf ihrer Sitzung am 4. Juli 2024 akzeptierte die Regierung der Republik Kroatien die Erklärung über den Einsatz von US-finanzierter militärischer Ausrüstung und das Memorandum of Understanding mit den Verteidigungsministerien der Region Adria-Charta (A5).

The Government of the Republic of Croatia has accepted the Statement on the Use of Military Equipment financed by the US Government and the Memorandum of Understanding with the Ministries of Defense of the Region

The Government of the Republic of Croatia has ...

At its session on 4 July 2024, the Government of the Republic of Croatia accepted the Statement on the use of US-funded military equipment and the Memorandum of Understanding with the Ministries of Defence of the Adriatic Charter region (A5).

Vlada Republike Hrvatske prihvatila Izjavu o korištenju vojne opreme koju financira Vlada SAD-a te Memorandum o suglasnosti s Ministarstvima obrane regije

Vlada Republike Hrvatske prihvatila Izjavu o ...

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 4. srpnja 2024. prihvatila je Izjavu o korištenju vojne opreme financirane od strane SAD-a te Memorandum o suglasnosti s Ministarstvima obrane iz regije u okviru Jadranske povelje (A5).

Przekazanie obowiązków dziekana w Chorwackiej Akademii Wojskowej "Dr. Franjo Tudjman"

Przekazanie obowiązków dziekana w Chorwackiej ...

W Chorwackiej Akademii Wojskowej "Dr. Franjo Tudjman" odbyło się przekazanie obowiązków dziekana. Brygadier Andrija Kozina przekazał obowiązki brygadierowi Goranowi Huljevo, który pełnił funkcję szefa Wydziału Operacji Powietrznych

Übergabe der Aufgaben des Dekans am Kroatischen Militärkollegium "Dr. Franjo Tudjman"

Übergabe der Aufgaben des Dekans am ...

Am Kroatischen Militärkollegium "Dr. Franjo Tudjman" fand die Übergabe der Aufgaben des Dekans statt. Brigadier Andrija Kozina übergab die Aufgaben an Brigadier Goran Huljevo, der von der Position des Leiters der Abteilung Luftoperationen kommt

Handover of Dean

Handover of Dean's duties at the Croatian ...

At the Croatian Military College "Dr. Franjo Tudjman" the handover of dean's duties was held. Brigadier Andrija Kozina handed over the duty to Brigadier Goran Huljevo, who comes from the position of Head of the Air Operations Department

Primopredaja dužnosti dekana na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman"

Primopredaja dužnosti dekana na Hrvatskom ...

Na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" održana je primopredaja dužnosti dekana. Brigadir Andrija Kozina predao je dužnost brigadiru Goranu Huljevu, koji dolazi s dužnosti načelnika Katedre zračnih operacija.

Chorwaccy żołnierze wzięli udział w ultramaratonie „Nexe Croatia Backyard Ultra” w okolicach Našic, osiągnęli niezwykłe wyniki

Chorwaccy żołnierze wzięli udział w ...

Członkowie armii chorwackiej i pracownicy Ministerstwa Obrony uczestniczyli w drugim ultramaratonie „Nexe Croatia Backyard Ultra” nad jeziorem Lapovac. Sierżant Darko Dolovski zajął 5. miejsce.

Kroatische Soldaten nahmen am Ultramarathon „Nexe Croatia Backyard Ultra“ in der Nähe von Našice teil, erzielten bemerkenswerte Ergebnisse

Kroatische Soldaten nahmen am Ultramarathon ...

Mitglieder der kroatischen Armee und Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums nahmen am zweiten Ultramarathonrennen "Nexe Croatia Backyard Ultra" am Lapovac-See teil. Gunnery Sergeant Darko Dolovski wurde Fünfter.

Croatian soldiers participated in the ultramarathon "Nexe Croatia Backyard Ultra" in the vicinity of Našice, achieved remarkable results

Croatian soldiers participated in the ...

Members of the Croatian Army and employees of the Ministry of Defense participated in the second ultramarathon race "Nexe Croatia Backyard Ultra" on Lake Lapovac. Gunnery Sergeant Darko Dolovski finished 5th.

Hrvatski vojnici sudjelovali na ultramaratonu "Nexe Croatia Backyard Ultra" u okolici Našica, postigli zapažene rezultate

Hrvatski vojnici sudjelovali na ultramaratonu ...

Pripadnici Hrvatske vojske i djelatnici Ministarstva obrane sudjelovali su na drugoj ultramaratonskoj utrci "Nexe Croatia Backyard Ultra" na jezeru Lapovac. Nadnarednik Darko Dolovski postigao je 5. mjesto.

Międzynarodowy kurs dla starszych podoficerów rozpoczął się w Chorwackiej Akademii Wojskowej "Dr. Franjo Tuđman"

Międzynarodowy kurs dla starszych podoficerów ...

Międzynarodowy kurs dla starszych podoficerów, "Command Senior Enlisted Leaders Course", rozpoczął się 1 lipca 2024 roku w Chorwackiej Akademii Wojskowej "Dr. Franjo Tuđman", gromadząc uczestników z kilku krajów

Internationaler Lehrgang für hochrangige Unteroffiziere beginnt an der Kroatischen Militärakademie "Dr. Franjo Tuđman"

Internationaler Lehrgang für hochrangige ...

Der internationale Lehrgang für hochrangige Unteroffiziere, "Command Senior Enlisted Leaders Course", begann am 1. Juli 2024 an der Kroatischen Militärakademie "Dr. Franjo Tuđman" und versammelt Teilnehmer aus mehreren Ländern

International Course for Senior NCOs Begins at the Croatian Military Academy "Dr. Franjo Tuđman"

International Course for Senior NCOs Begins ...

The International Course for Senior NCOs, "Command Senior Enlisted Leaders Course," began on July 1, 2024, at the Croatian Military Academy "Dr. Franjo Tuđman," gathering participants from multiple countries

Međunarodni tečaj za dočasnike na najvišim dužnostima započeo na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman"

Međunarodni tečaj za dočasnike na najvišim ...

Međunarodni tečaj za dočasnike na najvišim dužnostima "Command Senior Enlisted Leaders Course" započeo je 1. srpnja 2024. na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman", okupljajući sudionike iz više zemalja.

Rozpoczęcie przygotowań teoretycznych do lotu selekcyjnego kandydatów do 33. generacji pilotów wojskowych: stypendiów, szkoleń i motywacji

Rozpoczęcie przygotowań teoretycznych do lotu ...

W Centrum Szkoleniowym Chorwackich Sił Powietrznych „Rudolf Perešin” rozpoczęto teoretyczne przygotowania do selekcji kandydatów na 33. pokolenie pilotów wojskowych. Wybrani kandydaci podpiszą umowę stypendialną.

Beginn der theoretischen Vorbereitung auf den Auswahlflug von Kandidaten für die 33. Generation von Militärpiloten: Stipendien, Ausbildung und Motivation

Beginn der theoretischen Vorbereitung auf den ...

Im Ausbildungszentrum der kroatischen Luftwaffe "Rudolf Perešin" begann die theoretische Vorbereitung auf den Auswahlflug der Kandidaten für die 33. Generation von Militärpiloten. Erfolgreiche Kandidaten unterzeichnen einen Stipendienvertrag.

Start of theoretical preparation for selection flight of candidates for the 33rd generation of military pilots: scholarships, training and motivation

Start of theoretical preparation for ...

At the Training Center of the Croatian Air Force "Rudolf Perešin", theoretical preparation for the selection flight of candidates for the 33rd generation of military pilots began. Successful candidates will sign a scholarship agreement.

Početak teorijske pripreme za selekcijsko letenje kandidata za 33. naraštaj vojnih pilota: stipendije, obuka i motivacija

Početak teorijske pripreme za selekcijsko ...

U Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva "Rudolf Perešin" započela je teorijska priprema za selekcijsko letenje kandidata za 33. naraštaj vojnih pilota. Uspješni kandidati potpisat će ugovor o stipendiranju.

Patrolowiec przybrzeżny Omis brał udział w ćwiczeniach wojskowych Adrion 24 na Morzu Jońskim i na wyspie Korfu z międzynarodowymi siłami morskimi

Patrolowiec przybrzeżny Omis brał udział w ...

Przybrzeżny patrolowiec Omis z Chorwacji brał udział w ćwiczeniach wojskowych Adrion 24, prowadzonych na Morzu Jońskim i na wyspie Korfu. Wraz z siłami chorwackimi uczestniczyły floty Albanii, Czarnogóry, Włoch i Słowenii.

Küstenpatrouillenschiff Omis nahm an der Militärübung Adrion 24 im Ionischen Meer und auf der Insel Korfu mit internationalen Seestreitkräften teil

Küstenpatrouillenschiff Omis nahm an der ...

Das kroatische Küstenpatrouillenschiff Omis nahm an der Militärübung Adrion 24 teil, die im Ionischen Meer und auf der Insel Korfu durchgeführt wurde. Zusammen mit den kroatischen Streitkräften nahmen die Marinen Albaniens, Montenegros, Italiens und Sloweniens teil.

Coastal patrol ship Omis participated in the Adrion 24 military exercise in the Ionian Sea and on the island of Corfu with international naval forces

Coastal patrol ship Omis participated in the ...

The coastal patrol ship Omis from Croatia participated in the military exercise Adrion 24, conducted in the Ionian Sea and on the island of Corfu. Along with the Croatian forces, the navies of Albania, Montenegro, Italy and Slovenia participated.

Obalni ophodni brod Omiš sudjelovao u vojnoj vježbi Adrion 24 u Jonskom moru i na otoku krfu s međunarodnim mornaričkim snagama

Obalni ophodni brod Omiš sudjelovao u vojnoj ...

Obalni ophodni brod OImiš iz Hrvatske sudjelovao je u vojnoj vježbi Adrion 24, provedenoj u jonskom moru i na otoku Krfu. Uz Hrvatske snage, sudjelovale su mornarice Albanije, Crne Gore, Italije i Slovenije.

Uruchomienie nowego okrętu patrolu przybrzeżnego wzmacnia chorwacką marynarkę wojenną i kontynuuje modernizację HRM

Uruchomienie nowego okrętu patrolu ...

Minister Anusic zapowiada wzmocnienie chorwackiej Marynarki Wojennej pierwszym z czterech pozostałych przybrzeżnych okrętów patrolowych do końca roku. Projekt budowy okrętów jest jednym z kluczowych priorytetów Ministerstwa Obrony Republiki Chorwacji.

Der Start eines neuen Küstenpatrouillenschiffes stärkt die kroatische Marine und setzt die Modernisierung des HRM fort

Der Start eines neuen ...

Minister Anusic kündigt die Verstärkung der kroatischen Marine mit dem ersten der verbleibenden vier Küstenpatrouillenschiffe bis Ende des Jahres an. Das Schiffbauprojekt ist eine der Hauptprioritäten des Verteidigungsministeriums der Republik Kroatien.

The launch of a new coastal patrol ship strengthens the Croatian Navy and continues the modernization of HRM

The launch of a new coastal patrol ship ...

Minister Anusic announces the reinforcement of the Croatian Navy with the first of the remaining four coastal patrol ships by the end of the year. The shipbuilding project is one of the key priorities of the Ministry of Defense of the Republic of Croatia.

Porinuće novog obalnog ophodnog broda jača Hrvatsku ratnu mornaricu i nastavlja modernizaciju HRM-a

Porinuće novog obalnog ophodnog broda jača ...

Ministar Anušić najavljuje pojačanje Hrvatske ratne mornarice s prvim od preostala četiri obalna ophodna broda do kraja godine. Projekt izgradnje brodova jedan je od ključnih prioriteta Ministarstva obrane RH.

Chorwaccy piloci Chorwackich Sił Powietrznych wykonują regularne czynności lotnicze z rozbiciem muru dźwiękowego w sześciu okręgach

Chorwaccy piloci Chorwackich Sił Powietrznych ...

Chorwaccy piloci Chorwackich Sił Powietrznych będą dziś, 1 lipca 2024 r., wykonywać czynności lotnicze, które obejmują przełamanie bariery dźwiękowej nad Zagrzebiem, Bjelovar-Bilogora, Koprivnica-Križevci, Požega-Slavonia, Osijek-Baranja i Virovitica-Podravina, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich środków bezpieczeństwa.

Kroatische Piloten der kroatischen Luftwaffe führen regelmäßige Flugaktivitäten durch, bei denen die Schallmauer über sechs Landkreise durchbrochen wird

Kroatische Piloten der kroatischen Luftwaffe ...

Kroatische Piloten der kroatischen Luftwaffe werden heute, am 1. Juli 2024, Flugaktivitäten durchführen, bei denen die Schallmauer über den Landkreisen Zagreb, Bjelovar-Bilogora, Koprivnica-Križevci, Požega-Slawonien, Osijek-Baranja und Virovitica-Podravina durchbrochen wird, wobei alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

Croatian pilots of the Croatian Air Force carry out regular flying activities with breaking the sound wall over six counties

Croatian pilots of the Croatian Air Force ...

Croatian pilots of the Croatian Air Force will today, on July 1, 2024, perform flight activities that include breaking the sound wall over the Zagreb, Bjelovar-Bilogora, Koprivnica-Križevci, Požega-Slavonia, Osijek-Baranja and Virovitica-Podravina counties, while adhering to all safety measures.

Hrvatski piloti HRZ-a provode redovite letačke aktivnosti s probijanjem zvučnog zida iznad šest županija

Hrvatski piloti HRZ-a provode redovite ...

Hrvatski piloti HRZ-a danas će, 1. srpnja 2024., izvoditi letačke aktivnosti koje uključuju probijanje zvučnog zida iznad Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Chorwacki zespół Pułku Żandarmerii Wojskowej zajął trzecie miejsce w konkursie psów urzędowych na wykrycie narkotyków w Polsce

Chorwacki zespół Pułku Żandarmerii Wojskowej ...

Członkowie Pułku Żandarmerii Wojskowej wzięli udział w międzynarodowym konkursie psów urzędowych na wykrycie narkotyków i materiałów wybuchowych w polskim mieście Ruciane-Nidi, gdzie osiągnęli doskonałe wyniki, w tym trzecie miejsce dla Gunny Issy Top i Gunny Myrtle.

Das kroatische Team des Militärpolizeiregiments gewann den dritten Platz im Wettbewerb der offiziellen Hunde zur Drogenerkennung in Polen

Das kroatische Team des ...

Mitglieder des Militärpolizeiregiments nahmen am internationalen Wettbewerb der offiziellen Hunde zur Aufdeckung von Drogen und Sprengstoffen in der polnischen Stadt Ruciane-Nidi teil, wo sie hervorragende Ergebnisse erzielten, darunter den dritten Platz für Gunny Issy Top und Gunny Myrtle.

The Croatian team of the Military Police Regiment won the third place in the competition of official dogs for drug detection in Poland

The Croatian team of the Military Police ...

Members of the Military Police Regiment participated in the international competition of official dogs for the detection of drugs and explosives in the Polish city of Ruciane-Nidi, where they achieved excellent results, including the third place for Gunny Issy Top and Gunny Myrtle.

Hrvatski tim Pukovnije Vojne policije osvojio treće mjesto na natjecanju službenih pasa za detekciju droga u Poljskoj

Hrvatski tim Pukovnije Vojne policije osvojio ...

Pripadnici Pukovnije Vojne policije sudjelovali su na međunarodnom natjecanju službenih pasa za detekciju droga i eksploziva u poljskom gradu Ruciane-Nidi, gdje su postigli izvrsne rezultate, uključujući treće mjesto za nadnarednika Mirta i psa Gunny Issy Top.

Ukończenie programu szkoleniowego na języki obce w Centrum „Katarina Zrinska” w Chorwackim Kolegium Wojskowym „Dr Franjo Tudjman”

Ukończenie programu szkoleniowego na języki ...

W piątek 28 czerwca 2024 r. w Centrum Języków Obcych „Katarina Zrinska” pomyślnie zakończono program szkoleniowy dla 76. generacji formy intensywnej i 1 generacji formy nieintensywnej. Program obejmował kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego.

Abschluss des Ausbildungsprogramms für Fremdsprachen im Zentrum „Katarina Zrinska“ an der Kroatischen Militärakademie „Dr. Franjo Tudjman“

Abschluss des Ausbildungsprogramms für ...

Am Freitag, 28. Juni 2024, wurde das Ausbildungsprogramm für die 76. Generation der intensiven und 1. Generation der nicht intensiven Form am Fremdsprachenzentrum „Katarina Zrinska“ erfolgreich abgeschlossen. Das Programm umfasste Englisch-, Deutsch-, Französisch- und Italienischkurse.

Completion of the training program for foreign languages in the Center "Katarina Zrinska" at the Croatian Military College "Dr. Franjo Tudjman"

Completion of the training program for ...

On Friday, June 28, 2024, the training program for the 76th generation of intensive and 1st generation of non-intensive form was successfully completed at the Center for Foreign Languages "Katarina Zrinska". The programme included English, German, French and Italian courses.

Završetak programa obuke za strane jezike u Središtu "Katarina Zrinska" pri Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman"

Završetak programa obuke za strane jezike u ...

U petak, 28. lipnja 2024., uspješno je završen program obuke za 76. generaciju intenzivnog i 1. generaciju neintenzivnog oblika u Središtu za strane jezike "Katarina Zrinska". Program je uključivao tečajeve engleskog, njemačkog, francuskog i talijanskog jezika.

Szczegóły dotyczące HARPUNA wojskowego 24: planowanie, uczestnicy i kluczowe działania zaplanowane na październik 2024 r. na środkowym Adriatyku

Szczegóły dotyczące HARPUNA wojskowego 24: ...

W Splicie odbyła się konferencja ćwiczeń wojskowych HARPOON 24, na której przedstawiono plany i przygotowania do szkolenia w dniach 1 - 3 października 2024 roku. Udział potwierdzają jednostki ZZL i inne jednostki armii chorwackiej.

Details der militärischen Übungsharpune 24: Planung, Teilnehmer und Schlüsselaktivitäten, die für Oktober 2024 in der Mittleren Adria geplant sind

Details der militärischen Übungsharpune 24: ...

Die militärische Übungskonferenz HARPOON 24 fand in Split statt, wo Pläne und Vorbereitungen für die Ausbildungsveranstaltung vom 1. bis 3. Oktober 2024 vorgestellt wurden. Die Teilnahme wird von Einheiten des HRM und anderen Einheiten der kroatischen Armee bestätigt.

Details of military exercise HARPOON 24: planning, participants and key activities scheduled for October 2024 in the Middle Adriatic

Details of military exercise HARPOON 24: ...

The HARPOON 24 military exercise conference was held in Split, where plans and preparations for the training event to be held from 1 to 3 October 2024 were presented. Participation is confirmed by units of the HRM and other units of the Croatian Army.

Detalji o vojnoj vježbi HARPUN 24: planiranje, sudionici i ključne aktivnosti predviđene za listopad 2024. godine u Srednjem Jadranu

Detalji o vojnoj vježbi HARPUN 24: ...

Konferencija za vojnu vježbu HARPUN 24 održana je u Splitu, gdje su predstavljeni planovi i pripreme za obučni događaj koji će se održati od 1. do 3. listopada 2024. godine. Sudjelovanje potvrđuju jedinice HRM-a i drugih postrojbi Hrvatske vojske.

Członkowie ośrodka rozwoju lidera „Marko Babić” biorą udział w szkoleniu morskim na Korčuli przy wsparciu piechoty morskiej

Członkowie ośrodka rozwoju lidera „Marko ...

Członkowie 11. generacji ośrodka rozwoju przywództwa „Marko Babić” biorą udział w szkoleniu na Korčuli, przy wsparciu piechoty morskiej i piechoty. Szkolenie obejmuje pokonywanie przeszkód wodnych, wioślarstwo i walki w bliskich odstępach czasu.

Mitglieder des LEADER-Entwicklungszentrums "Marko Babić" nehmen mit Unterstützung der Marineinfanterie am Seetraining auf Korčula teil

Mitglieder des LEADER-Entwicklungszentrums ...

Mitglieder der 11. Generation des Führungsentwicklungszentrums "Marko Babić" nehmen mit Unterstützung der Marine- und Infanterie-Infanterie an der Ausbildung auf Korčula teil. Das Training umfasst das Überwinden von Wasserhindernissen, Rudern und Kämpfen aus nächster Nähe.

Members of the leader development center "Marko Babić" participate in sea training on Korčula with the support of naval infantry

Members of the leader development center ...

Members of the 11th generation of the leadership development center "Marko Babić" participate in training on Korčula, with the support of naval and infantry infantry. The training includes overcoming water obstacles, rowing and fighting in close quarters.

Pripadnici središta za razvoj vođa "Marko Babić" sudjeluju u morskoj obuci na Korčuli uz podršku mornaričko-desantnog pješaštva

Pripadnici središta za razvoj vođa "Marko ...

Pripadnici 11. naraštaja središta za razvoj vođa "Marko Babić" sudjeluju u obuci na Korčuli, uz podršku mornaričko-desantnog pješaštva. Obuka uključuje prelaženje vodenih prepreka, veslanje i borbu u bliskim prostorima.